יאיר משנה חיים by yair - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

יאיר משנה חיים

by

  • Joined Jan 2020
  • Published Books 1

בללינגרד שברוסיה חי ילד יהודי. שמו היה יאיר. הוא חי ספרופת הקומוניזם.

הוריו רצו לעזוב את המצוות, כדי שלא ישליכו אותם לכלא.
יאיר התעצב מאוד משחק ולא הסכים לעשות זאת. לאחר שבועיים יאיר אלח

לבית הספר ואמר למורה שהו חולה (באמת)

המורה לא האמנה ליאיר הו קימת נתפס!

2
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content