יאיר משנה חיים by yair - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

יאיר משנה חיים

Member Since
Jan 2020
Published Books
1

בללינגרד שברוסיה חי ילד יהודי. שמו היה יאיר. הוא חי ספרופת הקומוניזם.

הוריו רצו לעזוב את המצוות, כדי שלא ישליכו אותם לכלא.
יאיר התעצב מאוד משחק ולא הסכים לעשות זאת. לאחר שבועיים יאיר אלח

לבית הספר ואמר למורה שהו חולה (באמת)

המורה לא האמנה ליאיר הו קימת נתפס!

1
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book