יום הולדת למלכה by נדב אטיאס - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

יום הולדת למלכה

https://www.facebook.com/Fairy.Lillian.Book
Member Since
Nov 2014
Published Books
2

תכונה מיוחדת בין קירות הארמון.

בממלכה כולה שמחה ולצון.
יונים נפוצו לכל עבר,
להעביר את זה המסר:
“אנא בואו בהמוניכם,
לשמוח בשמחת מלכתכם.”

 

אצים כולם ומתרגשים,
אופים עוגות, עורמים מגשים.
בכל הקלחת והמהומה,
לא השגיחו כי המלכה נעלמה.

1

היכן היא ולמה? איבדה את הדעת?
התחפשה, נטלה אופניה והחלה נוסעת.

לאן שתישא אותה הרוח,

אולי חוויה מתקנת מצב הרוח.

  

 הרחיקה שעה ואף שעתיים,

כמעט מעדה על קבצן בלי רגליים.
נכמרו רחמיה ונתנה לו טבעת,
שיקנה לו מזון, בגדים ומגבעת.

2

הקבצן, אסיר תודה, פנה לדרכו.
אך ללא הרגליים, איטית תנועתו.
שוב נתכווץ לב המלכה,
הציעה להסיעו לעיירה הקרובה.

פני הקבצן דיצה ורינה.

חמימות נפלאה בבטנה פשטה.

 

היכולת לתת בלי לרצות לקבל,
גירשה כל דכדוך קטנוני ותפל.
יום ההולדת נחגג בשמחה,
בכל כפר וחווה ברחבי הממלכה.

3

לא הרחק משם בעיירה קטנה,
חגג גם קבצן במגבעת לבנה.

4
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book