יומן אישי

by yitzhak

Jul 2018
Member Since
6
Published Books

יומן אישי

by yitzhak

     הייתי אז נער קטן ולפתע בתיבת דואר מכתב של הצבא לאחי שכבר עבר צבא  הבאתי לא את המכתב והוא פתח אותו וקרא: אנו מזמינים אותך להלחם ולשחרר את ירושלים העתיקה ועוד שטחים בארץ אתה צריך לבוא היום בשעה 16:00

בבסיס ירושלים. סיים את המכתב . והביא אותו לאבי שיראה אבי אמר לו שתזכה לשחרר את ירושלים  אחי יצא לבסיס בלילה הראשון מאד דאגתי לאחי ביום השלישי לסיום המלחמה קיבלתי בסורה לא כ”כ טובה לצערי שאחי עבר את שער האריות צלף ירדני ירה בו והוא נפצע.

1

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply