יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com
ניסיון לבנות ספר דיגיטלי
Jan 2015
Member Since
92
Published Books

יוסף ואחיו

by אילן

Artwork: נויה

ליעקב אבינו היו שנים עשר בנים, יוסף היה הקטן ואותו יעקב אהב מכולם .

רק לו הוא נתן מתנה, מיוחדת במינה, כתונת פסים יפיפיה .

 

1
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

יוסף לא היה ביחסים טובים עם אחיו והיה מספר לאביו רעות עליהם .

אחיו של יוסף ראו שאביהם אוהב את יוסף יותר מאשר אותם, הם קינאו בו מאוד ושנאו אותו על כך .

הם אפילו לא היו מוכנים לדבר איתו מרוב שנאתם .

 

3
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

יוסף היה חולם חלומות ומספר אותם לאביו ולאחיו .

יום אחד יוסף חלם חלום שבו אחיו משתחווים בפניו .

אחיו כעסו מאוד לשמוע על החלום ושנאתם וקנאתם גברה .

5
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

אחיו של יוסף היו רועי צאן ורעו את צאנם בעיר שכם .

  יום אחד יעקב שלח את יוסף אל אחיו, לשאול לשלומם .

אחיו ראו אותו מרחוק והתחילו לתכנן מזימות להרוג אותו .

7
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

ראובן, האח הבכור מגלה חמלה כלפי יוסף ומשכנע את האחים שלא להרוג את יוסף במו ידיהם אלא להשליכו לבור .

 אחיו של יוסף תפסו אותו, קרעו את כותונת הפסים מעליו והשליך אותו לבור .

9
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

אחיו של יוסף, יהודה הציע שבמקום שיוסף ימות בבור הם ימכרו אותו לסוחרים שעברו בדרך .

כל זאת כדי להרחיק את יוסף מהארץ ומאביהם .

11
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

    לאחר שאחיו של יוסף מכרו אותו ,הם לקחו את כותנת הפסים של יוסף וטבלו אותה בדם של חיה .

 הם חזרו לאביהם ואמרו לו כי יוסף נטרף על ידי חיה ומת .

13
יוסף ואחיו by אילן - Illustrated by נויה - Ourboox.com

    גם אם לפעמים אתם רבים, כועסים ולא מסתדרים עם חבריכם או עם אחיכם תמיד נסו לדבר על הדברים ולפתור אותם בדרכי נועם, רק כך תוכלו להתגבר על כל קושי ומכשול שעומד בדרכך .

15

 

  ה ס ו ף !

 

16

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply