יוסף טרומפלדור by sara shemesh - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

יוסף טרומפלדור

  • Joined Mar 2017
  • Published Books 1

יוסף טרומפלדור

.היה הקצין היהודי הראשון בצבא הרוסי

תוצאת תמונה עבור טרומפלדור

 

1

,הוא שירת ולחם במלחמות רבות

.בחלקם נפצע ובאחת מהן אפילו נקטעה לו היד

תוצאת תמונה עבור לוחם

2

1912 לפני קום המדינה, בשנת

.יוסף עלה לארץ ישראל ועבד כחקלאי

תוצאת תמונה עבור חקלאי פעם

3

בארץ ישראל שלט שלטון טורקי

.ויוסף התנגד לו

.לכן השלטון הטורקי גירש אותו למצרים

תוצאת תמונה עבור מצרים

4

יוסף היה לוחם גיבור

,ובתקופה הזו לא היה צבא ליהודים

לכן הקים ארגונים בהם נלחמו יהודים

 .לעזור לצבאות אחרים

תוצאת תמונה עבור לוחמי מחתרת

5

,אחרי שנים רבות בחוץ לארץ

.בשנת 1919 הוא חזר לארץ ישראל

תוצאת תמונה עבור אוניית מעפילים

6

.באותה שנה הוא נהרג בקרב בתל חי

תוצאת תמונה עבור תל חי

7

יוסף טרומפלדור היה גיבור גדול

 שהיה מוכן לעשות הכל בשביל ארץ ישראל

.והעם היהודי

תוצאת תמונה עבור גיבור

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content