יחיד זוגות רבים

by najeh mohamd nbare

Artwork: נאגח

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

יחיד זוגות רבים

by

Artwork: נאגח

Member Since
May 2020
Published Books
3

היחיד

השם היחיד מצביע על אחד והאו

1- יחיד זכר כמו :ילד

2- יחיד נקבה כמו : ילדה

1
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com

שנית

זוגות

השם הזוגי מצביע על שתיים והאו

1- זוגי נקבה כמו פרח .שני פרחים

 

2- זוגי זכר כמו – גמל , שתי גמלים

4
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com

שלישית

הרבים

רבים מצביע על יותר משתיים והאו שני סוגים

1- רבים זכר כמו :כדורים

2- רבים נקבה כמו : עצים

 

7
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply