יחיד זוגות רבים

by najeh mohamd nbare

Artwork: נאגח

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

יחיד זוגות רבים

by

Artwork: נאגח

  • Joined May 2020
  • Published Books 7

היחיד

השם היחיד מצביע על אחד והאו

1- יחיד זכר כמו :ילד

2- יחיד נקבה כמו : ילדה

1
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com

שנית

זוגות

השם הזוגי מצביע על שתיים והאו

1- זוגי נקבה כמו פרח .שני פרחים

 

2- זוגי זכר כמו – גמל , שתי גמלים

4
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com

שלישית

הרבים

רבים מצביע על יותר משתיים והאו שני סוגים

1- רבים זכר כמו :כדורים

2- רבים נקבה כמו : עצים

 

7
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
יחיד זוגות רבים by najeh mohamd nbare - Illustrated by נאגח - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now