ילדותי בקריית חיים by asher ron - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ילדותי בקריית חיים

Member Since
Mar 2017
Published Books
1

.על ידי קידוח באר המים ושימוש במגדל המים סופקו המים לתושבי קריית חיים

1

.כך ישרו את גבעות הדיונות בקריית חיים

.נעזרו בסוסים ובסקרייפר קטן

2

ממזרח לקריית חיים היה נחל בשם “אפוארה” שלא היה מוסדר כתוצאה מכך בסביבות הנחל היו ביצות.

פועלים עבריים בעזרת עבודת ידיים הסדירו את אפיק הנח כלומר הרחיבו והעמיקו לפי הצורך כדי שהמים יזרמו ללא הפרעה לכיוון נחל קישון.

3
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply