יצירת ספר ילדים דיגיטלי באתר Ourboox by Yael Magner - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

יצירת ספר ילדים דיגיטלי באתר Ourboox

Member Since
Jun 2019
Published Books
2

Ourboox סרטון הדרכה ליצירת ספר דיגיטלי באתר

 

https://www.youtube.com/watch?v=8WcAusLxyNI&feature=youtu.be

1

משימה:ספר הילדים הראשון שלי

בקבוצות שלכם כתבו פיסקה והעלו תמונה שבה יופיע רעיון או ציטוט או תיאור .דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים  והעלו לספר דיגיטלי זה

2

קבוצה ראשונה – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

3

קבוצה ראשונה – תמונה/סרטון

4

קבוצה שנייה – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

5

קבוצה שנייה – תמונה/סרטון

6

קבוצה שלישית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

7

קבוצה שלישית – תמונה/סרטון

8

קבוצה רביעית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

9

קבוצה רביעית – תמונה/סרטון

10

קבוצה חמישית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

11

קבוצה חמישית – תמונה/סרטון

12

קבוצה שישית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

13

קבוצה שישית – תמונה/סרטון

14

קבוצה שביעית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

15

קבוצה שביעית – תמונה/סרטון

16

קבוצה שמינית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

17

קבוצה שמינית – תמונה/סרטון

18

קבוצה תשיעית – שמות

.רעיון או ציטוט או תיאור של דמות  מספר ילדים שעליה הייתם כותבים

19

קבוצה תשיעית – תמונה/סרטון

20

כל הכבוד!

21
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book