ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2

by

Artwork: אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי

Member Since
Jun 2017
Published Books
6
תארו את האיש, מה תאכלו לומר עליו?

 מה אתם רואים בתמונה?

תארו את האיש

מה תכלו לומר עליו?

 היכן מתפלל?

 מהו הסמל שמייצג אותו?

 מהו הספר הקדוש בו הוגה יומלמי מתפלל?

למי הוא מתפלל?

האם יש דמות מקודשת בדת שלו, מה היא מייצגת?

2
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com

תארו את האיש, מה תכלו לומר עליו איך נחשתם?

היכן מתפלל?

מהו הסמל שמייצג אותו?

מהו הספר הקדוש בו הוגה יומלמי מתפלל?

למי הוא מתפלל?

האם יש דמות מקודשת בדת שלו, מה היא מייצגת?

4
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com

תארו את האיש, ?מה תכלו לומר עליו איך נחשתם

היכן מתפלל?

מהו הסמל שמייצג אותו?

מהו הספר הקדוש בו הוגה יומלמי מתפלל?

למי הוא מתפלל?

האם יש דמות מקודשת בדת שלו, מה היא מייצגת?

6
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com

האם מישהו מזהה את האתר?
האם מישהו מכיר שם נוסף ?
מה תפקיד המקום ולמי מקודש?

8
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com

מה תפיקיד הכנסת?
מי יושב בכנסת?
כמה חברי כנסת יש?
איזה אתר חשוב ממוקם על יד הכנסת

12
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com

למה בחרנו להציג בפניכם את שני המבנים בתמונה?
מה מייצג כל מבנה?

14
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com

למה לגן החיות התנכי קוראים בשם זה?

18
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
ירושלים שלי- אלבום התמונות של תלמידי ד’2 by yael more - Illustrated by אורי נוי, אריאל ארז, רוי שלו ועילאי טובי - Ourboox.com
23
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book