יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה

Member Since
Nov 2015
Published Books
3

יריד החקר נערך בבית ספר תיכון חקלאי ימה, זמר

1
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
רישום, התכנסות והתארגנות

שיפוט העבודות

5
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

הפסקה פעילה- הפנינג בועות סבון

7
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

פעילויות וסדנאות

פעילות: סיור במשק.

פירוט הפעילות: נערך סיור במשק בו התלמידים הסתובבו בין כלובי בעלי החיים השונים.

על כל כלוב נתלה שלט מידע על בעל החיים, בשלט הוכנס גם ברקוד באמצעותו התלמידים נכנסו לאתר qr reader  דרך הטלפונים החכמים שלהם , לאתר הוכנס מידע על כל חיה בו התלמידים צפו ומלאו מידע על החיה בטבלה שבחוברת שהם קבלו לפני תחילת הסיור.

9
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

פעילויות וסדנאות

תחנת הדבורים בהנחית שהד גאנם.

תחנת הדבורים והדבש חולקה לפינות  כאשר בכל הפינות היו פוסטרים שמסברים בנוסף קבלו התלמידים הסבר מדעי מתלמידות כיתה י”א התמחות גידול דבורים.

* פינת צילום בליבוש הדבוראי: התלמידים הכירו את ליבוש הדבוראי ואת כלי העבודה של הדבוראי.

11
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

תחנת הדבורים

פינת הסתכלות בכוורת הזכוכית: התלמידים הכירו והבינו את חיי הדבורה מקרוב, בנוסף הם ידעו מי חי בתוך הכוורת ואיך מחולקים התפקידים בתוך הכוורת

13
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

תחנת הדבורים

פינת רדיית דבש, התלמידים התנסו ברדיית  דבש, הרדייה התבצעה בעזרת מכונת רדייה ידנית, בסוף תהליך הרדיה כל תלמיד קיבל קופסת דבש.

לסיום התלמידים טעמו סוגי דבש שונים עם צבעים וטעמים שונים: דבש אשחר, דבש אקליפטוס, דבש הדרים. בנוסף התלמידים טעמו אבקת פרחים שדבורה אוספת כדי להזין את זחלי הדבורים

15
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

תחנת הסביבה 

התחנה נראית סביבתית: בכניסה לתחנה שני צמיגים צבועים ובהם שתילים, הקיר החיצונית עם בקבוקי פלסטיק שבם גם שתילים שונים.

בתחנה 5 פינות:

 1. פינת המים- הצגת דגם מערכת הידרופוניק + מוצרים לחסכון במים + פוסטר הסבר.

 2. פינת הקומפוסט : קומפוסטר – איך מייצרים קומפוסט – הדגמה מה כן ומה לא + פוסטר הסבר

 3. פינת השימוש החוזר: הצגת מוצרים שונים שהוכנו מחומרים שיצאו משימוש + פוסטר הסבר

 4. פינת החשמל – הצגת מוצרים שונים לחסכון בחשמל + פוסטר הסבר

 5. פינת הפוסטרים:

 • אפקט החממה

 • טביעת רגל אקולוגית

 • מגוון ביולוגי

 • מין פולש

 • מקורות אנרגיה

 • החור באוזון

 • מדדים לאיכות המים

19
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com

טקס סיום חגיגי נאומים ופרסים

25
יריד מדע וטכנולוגיה עבודות חקר ופתרון בעיות – בית ספרי מחוזי תשע”ה by Daphna Mendelson - Ourboox.com
27
28
29
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book