ישראל בת 70

by Pnina Arsers

Artwork: RZJHS בית ספר תיכון ע"ש רושל זל - עברית 4

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ישראל בת 70

by

Artwork: RZJHS בית ספר תיכון ע"ש רושל זל - עברית 4

  • Joined Mar 2018
  • Published Books 4

דוגמא לדף שער

בית ספר תיכון ע”ש רשל זל

עברית 4

 

 

כותרת העבודה

סוג העבודה: עבודה סמינריונית / עבודת סיכום קורס / ניתוח תעודה / אחר

2

תוכן העניינים[1]

יוצאים לפיקניק לכבוד יום עצמאות 70 למדינת ישראל

 

 

עמוד
מבוא ……………………………………………………………………………………………. 3
איתן / אלי ………………………………………………………………………………… 2
 מאירה/ אלי ………………………………………………………………………………. 3
 ליסה קליין ………………………………………………………………………………. 4
 מרק לובן / יצחק מרגליות ………………………………………………………………………………. 5
אמה מתי / שרה טנר ……………………………………………………………………………………. 6
 מייקל / לוסיל ………………………………………………………………………………. 7
 קלייר / סופיה ………………………………………………………………………………. 8
………………………………………………………………………………. 9
סיכום …………………………………………………………………………………………. 10
רשימת המקורות (ביבליוגרפיה) ………………………………………………………………….. 11
נספחים (אם ישנם) …………………………………………………………………………………… 12

3

מבוא

4
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content