?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

?כיצד הדבורה מייצרת דבש

Member Since
Jan 2014
Published Books
2

.חייה של הדבורה מרתקים מאוד

1
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.הדבורה מייצרת את המאכל האהוב על כולנו

 

 

!זה דבש

3
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

🙂      ?בואו נגלה ביחד איך היא מכינה דבש

5
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.הדבורה חיה בכוורת

7
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.קודם כל היא עפה ומחפשת פרח

9
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.אחרי שהיא בחרה פרח היא נוחתת עליו

11
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.לאחר שהדבורה נחתה על הפרח היא שואבת את הצוף של הפרח בעזרת חדק ארוך וגמיש שנמצא על ראשה

13
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.לאחר שהדבורה שאבה את כל הצוף היא חוזרת לכוורת וממלאת את חלת הדבש בצוף

15
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.ואז הכוורן מוציא את חלת הדבש מהכוורת שופך את הדבש לצנצנת

17
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com

.”?וזהו זה הסיפור על “איך הדבורה מייצרת דבש

19
?כיצד הדבורה מייצרת דבש by itamar sasson - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book