לומדים על יום כיפור by maya agda - Illustrated by מאיה אגדע - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

לומדים על יום כיפור

by

Artwork: מאיה אגדע

Member Since
Sep 2020
Published Books
2

בתורה כתוב על יום הכיפורים:

“מקרא קדש יהיה לכם 

ועניתם את נפשותיכם…

וכל מלאכה לא תעשו…

כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה’ אלוהיכם” 

 

 

 

 

 

מקרא קדש = יום קדוש ומיחד. ועניתם את נפשותיכם = יום צום. 

1

לאיזו שורה מהפסוקים מתאים כל מנהג? 

1. ביום כיפור אנשים
רבים נוהגים לצום –
לא לאכל ולא לשתות. 


2. ביום כיפור 
רבים אינם נוסעים 
במכוניות. 

3. בפסוק כתוב: “כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה’ 
אלוהיכם”. 

“מקרא קדש יהיה לכם 
ועניתם את נפשותיכם…
וכל מלאכה לא תעשו…
כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה’ אלוהיכם” 
2
שיפור ושנוי יום הכיפורים נחשב במסורת ישראל לזמן מתאים לשנוי, לשיפור ולבקשת סליחה וכפרה מאלוהים ומבני אדם

שיפור ושנוי

יום הכיפורים נחשב במסורת ישראל לזמן מתאים לשינוי, לשיפור ולבקשת סליחה וכפרה מאלוהים ומבני אדם.

‏1 . מצאו בלוח השנה את התאריך של ראש השנה, ואת יום הכיפורים. 
‏2 בחרו: יום הכיפורים חל בחדש אדר / תשרי , שהוא החודש השמיני / הראשון בלוח השנה העברי.

חשבון נפש 
בדיקה עצמית: מה עשינו היטב? מה עלינו לתקן? 

4

5

בסיפור, המסמר בקיר מסמל מעשה רע, והחור בקיר מסמל את ה’רושם’ הרע שנשאר אחרי המעשה. 

התאימו בין המשפטים לתמונות המייצגות אותם על פי הסיפור: 

הבן אמר מלים לא יפות לחבר. 

הבן הפסיק לומר מלים לא יפות, אבל חברו עדין פגוע 
ממה שהיה בעבר. 

הבן כבר לא מלכלך את החצר, אבל עדין יש בה לכלוכים. 

6
לומדים על יום כיפור by maya agda - Illustrated by מאיה אגדע - Ourboox.com
לומדים על יום כיפור by maya agda - Illustrated by מאיה אגדע - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book