למידה וחדשנות by yousef - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

למידה וחדשנות

  • Joined Dec 2020
  • Published Books 2

למידה וחדשנות

 

 

יוסף אבו סבית

1

היכן משתמשים בלמידה מתוקשבת?

1- מוסדות חינוך- לדוגמה: בתי ספר, אקדמיה.

2- ארגונים וחברות- לדוגמה: בנקים, חברות ביטוח.

3- חינוך לא פורמלי- לדוגמה: מתנ”ס, תנועות נוער.

למידה אישית- לדוגמה: youtube.

2

פער דיגיטלי

  • רבים מהצעירים מיומנים בשימוש במחשב, הפעלת יישומים ותוכנות, גם כאלה שלא הכירו מראש.
  • צעירים חשופים יותר לטכנולוגיות לעומת מבוגרים. הנוער מצוי בסביבה דיגיטלית יום-יום מילדות.
  • לכן רוב הצעירים הם נטולי חרדות מהטכנולוגיה.
  • אם זאת, הורים ומורים רבים מעידים כי תלמידים רבים, בכל גיל, עדיין חסרים כישורי אוריינות דיגיטלית בסיסית, גם אלה המכירים היטב את הטכנולוגיות, ואף אלה הכותבים אפליקציות ומתכנתים.
  • חרדה משינוי וביטחון אישי נמוך, באים לידי ביטוי בהימנעות מהשימוש בטכנולוגיה. ההצמדות לתפיסה כי מבוגרים מתקשים להתמודד עם טכנולוגיה הפכה לתירוץ להימנע משינוי משמעותי בלמידה והוראה.
3

יתרונות למידה מתוקשבת:

-יכולת התאמה אישית לצרכים ולקצב הלימוד של כל תלמיד בנפרד.

– אפשרות הלימוד בכל זמן ובכל מקום אשר יבחר.

– אפשרות אחסון גבוהה של מאגרי ידע וחומר הלימוד.

4

 מיומנות של המאה ה -21

 מושג אטרקטיבי מאחורי תנועה לרפורמה בתכנית הלימודים
)וכנגזרת מכך, בדרכי הוראה-למידה-הערכה( המבקשת:
 ללמד פחות ידע )עובדות, מושגים ותהליכים(
 ללמד פחות פעולות שהטכנולוגיה יכולה או תוכל בקרוב לעשות
עבורנו )למשל – חילוק ארוך, כתיב נכון, הגדרת צמחים, כתיבת
תקציר, שרטוט טכני על נייר(
 ללמד יותר מיומנויות קוגניטיביות גבוהות ומטה-קוגניטיביות
 ללמד יותר מיומנויות רגשיות-חברתיות )”לא קוגניטיביות” – מונח
בעייתי( – שאיפה המתקרבת לטיפוח אופי או תכונות אישיות

5

למידה שיתופית

למידה שיתופית היא למידה בחברותא, למידה יחדיו בקבוצת למידה תוך שיתוף פעולה בעבודת צוות, נתינה וסיוע הדדי באווירה של אמון מלא בין החברים. אמון כזה מאפשר שיתוף פעיל של כל השותפים בהתאם ליכולות ולחוזקות של כל חבר

6

כיתה הפוכה

1. הוראה פנים-אל-פנים בכתה משולבת למידה מרחוק בבית (מדיה חברתית ,סרטי וידאו ועוד).
2. גישת התלמיד במרכז
3. דגש על חשיבה ברמה גבוהה
ולא על שינון .

7

למידה ניידת

למידה ניידת (Mobile Learning, M-learning) היא למידה המתבצעת באמצעות מכשירים ניידים חכמים (אמצעי קצה אישיים), כגון סמרטפון, טאבלט ומחשב נייד. למידה מסוג זה היא אישית, אינטראקטיבית ומזמנת התנסויות חווייתיות, מעניינות ומשמעותיות. מובא בפניכם מידע על אודות האפשרויות הגלומות בלמידה ניידת על מנת לתרום להעמקת יישומה בכיתות שבהן משתמשים התלמידים במכשיר אישי לצורכי למידה

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now