בן יהודה
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

לקראת 160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה וליום השפה העברית

Member Since
Dec 2016
Published Books
24

שח רחוק זאת מילה חדשה שהמציא אליעזר בן יהודה

במקום מילה טלפון.

1
לקראת 160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה וליום השפה העברית by viki f. - Ourboox.com

הוא יצר גם את המילים: גלידה,אופניים.

לא דיברו אז בעברית,רק התפללו.

 

3
לקראת 160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה וליום השפה העברית by viki f. - Ourboox.com

אליעזר בן יהודה הוא אליעזר יצחק פלרמן.

הרעיון של בן יהודה היה שכל היהודים יחיו בארץ ישראל וידברו בשפה העברית.

כשהוא עלה ארצה אף אחד לא דבר עברית.

כי  חשבו שזה חילול הקודש.

אבל בן יהודה חשב אחרת.

 

 

5
לקראת 160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה וליום השפה העברית by viki f. - Ourboox.com

 הבן של בן יהודה היה הילד הדובר עברית הראשון.

הוא חי בבדידות ולא היו לו חברים.

 

7
לקראת 160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה וליום השפה העברית by viki f. - Ourboox.com

אליעזר רצה להשפיע  גם על משפחות אחרות.

אבל הצלחה הייתה חלקית.

רק משפחות מעטות נרתמו לרעיון הזה.

בן יהודה חידש רק 300 מילים. לפעמים הוא לקח מילים מין התנ”ך ונתן להן משמעות חדשה.

9
לקראת 160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה וליום השפה העברית by viki f. - Ourboox.com
11
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply