לשון טובה ולשון רעה
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

לשון טובה ולשון רעה

by

Artwork: נעה עבאדי

  • Joined Oct 2021
  • Published Books 2

רבי שמעון בן גמליאל היה אחד הנשיאים בישראל. מבני בניו של הלל הזקן היה, וכמו סבו הלל היה גם הוא חכם גדול בתורת ה’.
אנשים רבים למדו תורה אצלו, וגם טבי עבדו, שתמיד היה בקרבתו כדי לשרתו, למד ממנו דברי חכמה.

1
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

פעם קרא רבי שמעון לטבי ואמר לו: – לך לשוק וקנה לי איזה מאכל טוב

3
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

הלך טבי וקנה אצל הקצב לשון של פרה והביאה לרבי שמעון. הנה – אמר, הבאתי מאכל טוב. – יפה! אמר רבי שמעון, ועכשיו, לך נא עוד פעם לשוק וקנה לי מאכל רע וגרוע

5
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

התפלא טבי מאד, אבל שתק וחזר לשוק כמצוות רבו. בדרך חשב לעצמו: “מדוע צווה עלי רבי שמעון לקנות לו מאכל רע? לשם מה נחוץ לו דבר גרוע כזה? בוודאי רוצה הוא על-ידי זה ללמד אותי ואת תלמידיו איזה דבר חשוב.” אך לא ידע מהו הדבר

7
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

חשב טבי וחשב ופתאום הבין! כאשר הגיע לשוק נכנס שוב לאטליז
ומה קנה שם? עוד לשון פרה! חזר טבי אל אדוניו, מסר לו גם את הלשון השנייה שקנה

9
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

שאל אותו רבי שמעון: – אמור לי טבי, מדוע עשית זאת? כאשר בקשתי ממך לקנות לי מאכל טוב, הבאת לשון, וכעת, כאשר בקשתי ממך לקנות מאכל רע, שוב קנית לשון? האם הלשון גם טובה וגם רעה היא? באמת כך הדבר! – ענה טבי. כאשר הלשון טובה, אין דבר טוב ממנה, וכאשר היא רעה, אין דבר רע ממנה

11
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

אם נדבר בלשון נקייה, מילים טובות ומעודדות, הרי הלשון טובה מאד. ואם נדבר חס ושלום מילים קשות ומעליבות ואפילו קללות, שבני אדם מצטערים עליהן, הרי הלשון רעה מאד

13
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com

שמח רבי שמעון בן גמליאל, שטבי עבדו הבין, מה היה עליו ללמוד בשוק, ומיהר לספר את המעשה לתלמידיו, כדי שילמדו גם הם לשמור על לשונם ולדבר רק דיבורים טובים

15
לשון טובה ולשון רעה by noa abady - Illustrated by נעה עבאדי - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now