ספר המשלים הגדול
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מאגר משלים

by

Artwork: אסתר אדרי

  • Joined Jan 2015
  • Published Books 4

האריה והעכבר

עכבר טייל על פניו של אריה שישן במאורה. התעורר האריה בכעס , תפס את העכבר בכפו והתכוון לטרוף אותו.

העכבר התחנן על חייו והבטיח לאריה שאם יחוס על חייו, הוא לא יצטער, כי העכבר ישלם לו כגמולו .

הרעיון שעכבר קטן יכול לעזור לאריה גדול כל כך הצחיק את האריה, כל הכעס שלו חלף והוא הניח לעכבר .

לא עבר זמן רב והאריה נפל ברשת שטמנו ציידים . הוא שאג בכאב והעכבר, שהכיר את השאגה , הגיע יד ,

כרסם את הרש/ת והאריה יצא לחופשי.

“אתה רואה” , אמר העכבר , “הנה , כך יכול עכבר קטן לעזור לאריה הגדול

2
מאגר משלים by esteredri - Illustrated by אסתר אדרי - Ourboox.com

השועל והעורב

 

שועל אחד נפל לתוך באר ולא יכול לצאת ממנה. תיש, שתקפו צמא , עבר על אותה באר 

 

בוקר אחד מצא העורב פרוסת גבינה, הוא החזיק אותה במקור שלו והתיישב על העץ הגבוה ביותר באזור כדי לאכול אותה .

כך חשב העורב , יראו אותי כולם ויקנאו בי על שזכיתי בפרוסה כה יפה של גבינה . כשעמד העורב לפתוח בסעודה החגיגית , קרב אל העץ השועל ,שריח הגבינה עלה באפו .

השועל היה רעב ורצה לזכות בגבינה. עמד השועל לרגלי העץ וניסה למצוא תכסיס.

הוא התחיל לשבח את העורב ואמר לו : “מה נאה אתה ומה יפות נוצותיך ! מתאים לך להיות מלך העופות , חבל רק שקולך אינו נעים”

העורב התנפח מרוב גאווה ורצה להראות לשועל שגם קולו ערב . הוא פתח את מקורו וצרח .

וכך כמובן נפלה הגבינה מפיו . חטף השועל את הגבינה ואכל אותה .

“אכן עורב גנדרן” אמר השועל , “אולי יפה מראך , אולי ערב קולך , אבל בשביל להיות מלך העופות , צריך שיהיה גם מעט שכל בקדקוד ” .

 

4
מאגר משלים by esteredri - Illustrated by אסתר אדרי - Ourboox.com

השועל והכרם – איסופוס 

שועל עבר על פני כרם ורצה להיכנס לתוכו, אך הכרם היה גדור מסביב .

הלך השועל מסביב לכרם ומצא חור בגדר.

רצה השועל להיכנס דרך החור – ולא יכול .

מה עשה?

צם שלושה ימים עד שכחש ונכנס דרך החור.

ישב השועל בכרם שלושה ימים , אכל מן הענבים עד אשר השמין .

ביקש השועל לצאת דרך החור ולא יכול .

מה עשה?

צם עוד שלושה ימים עד שכחש- ויצא.

הפך השועל את פניו אל הכרם ואמר :

“כרם, כרם ! מה יפה אתה! מה טובים פרותיך ! אבל מה הנאה ממך ?

רעב באתי ורעב יצאתי …”

 

6
מאגר משלים by esteredri - Illustrated by אסתר אדרי - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content