ציפורה בראבי
.רושמת בקווים ובמילים, מציירת בטכניקות שונות, בעבר גם פיסלתי
May 2017
Member Since
11
Published Books

מאחורי המסיכות

by tsipi baravi

Artwork: ציפורה בראבי

כולנו מסיכות

אנחנו מביטים זה בזה ומנסים לפענח

לא תמיד מצליחים

לעתים הפיתרון הוא להסיר את המסיכה הפרטית שלנו

להזדהות

ואז לזהות

1
מאחורי המסיכות by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

מאחורי החיוך הגדול מסתתר

עצב גדול לא פחות

מאחורי עצב גדול

יש לעתים שמחה גדולה

איך מוציאים אותה?

3
ציפורה בראבי

כשהכאב

5
ציפורה בראבי

מסיכות

זו אפשרות נהדרת לתקשורת

לא הכל חייבים לדעת הכל..

7
ציפורה בראבי

מי אני?

9
ציפורה בראבי

במסיכות יש קסם

מסתורין

מרתק

נוגע בפחד שבנו

בסקרנות

ברצון להסתתר

11
ציפורה בראבי

למה אנו מסתתרים?

13
ציפורה בראבי

ביישנות?

15
ציפורה בראבי

דעת קהל?

17
מאחורי המסיכות by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

עייפות?

19
ציפורה בראבי

לפעמים אנחנו פשוט יותר מידי

21
מאחורי המסיכות by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com
23
מאחורי המסיכות by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com
25
ציפורה בראבי
27
ציפורה בראבי
29
ציפורה בראבי

כדאי שנשקף יותר

מעצמנו

31
ציפורה בראבי
33
מאחורי המסיכות by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com
35
מאחורי המסיכות by tsipi baravi - Illustrated by ציפורה בראבי - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply