מבנה ומאפיינים סיפור קצר
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מבנה ומאפיינים סיפור קצר

 • Joined Sep 2021
 • Published Books 1
מבנה ומאפיינים סיפור קצר

 

 

סיפור קצר הוא ז’אנר ספרותי, שבו היצירות הספרותיות הן בעלות היקף

מצומצם

סיפור כזה ניתן לקרוא, לרוב, במשך פחות משעה. מאפיינים מובהקים של

הסיפור

הקצר הם אחדות הזמן, אחדות המקום ואחדות העלילה. אורך סיפור קצר נע

. בדרך כלל בין 1,000 ל-7,500 מילים

2

 

מבנה סיפור הקצר, המבנה הקלאסי של הסיפור הקצר הוא פירמידה שבראשה

נמצאת נקודת השיא השלבים במבנה הם

 אקספוזיציה, הסתבכות, נקודת שיא, נקודת מפנה וסיום

 

 

 

3

 

 • אקספוזיציה – המבוא לסיפור הקצר. רקע קצר על הזמן והמקום של התרחשות העלילה

 • הסתבכות – השלב העלילתי שבו מופר המצב המאוזן ששרר לפני שהסתבכה העלילה

 • נקודת שיא – המקום בו הסיבוך מגיע לשיאו או המקום ה”מותח” ביותר בעלילה

 • נקודת מפנה – כשהתנועה העלילתית משנה את כיוונה. מפנה יכול להתרחש לפני השיא או אחרי השיא לעיתים הוא השיא עצמו

 • סיום – שלב המציג את פתרון הבעיה העלילתית שהעמיד הסיבוך

4

:מאפייניו העיקריים של הסיפור הקצר

 • מוטיב מנחה (leitmotiv) – מוטיב מרכזי ביצירה המאגד סביבו את שאר המוטיבים. בסיפור הקצר ניתן לזהות בקלות את המוטיב המנחה משום שבדרך כלל הוא מופיע בשם הסיפור

 • מוטיב רעיון – אלמנט, מילה מסוימת שחוזרת על עצמה מספר פעמים ביצירה והיא בעלת משמעות

 • פואנטה – נקודת חוד, השיא של הסיפור. נקודה שמפתיעה אותנו בתור הקוראים. השיא נמצא בסוף הסיפור או לקראת הסוף. לא כל סיפור קצר הוא

 • סיפור פואנטה, יש סיפורים שיש בהם נקודת שיא אך ללא פואנטה

 • צמצום – בסיפור קצר אין זמן להתפרש על כמה מקומ צמצום במספר דברים

 • זמן – בדרך כלל הסיפור מתרחש במהלך זמן קצר, מספר שעות, יממה, שבוע או בדילוגים

5
  • מקום – היכן המקום המרכזי שבו מסופר הסיפורהעלילה (השתלשלות המאורעות בסיפור) – בסיפור הקצר יש בדרך כלל עלילה אחת. מבנה

  • העלילה: מבוא (אקספוזיציה) – פעולה עולה – הסתבכות – שיא – פעולה יורדת (התרתה הסתבכות) – סיום (פתוח, סגור, מעגלי או פואנטה

  • הדמויות (הנפשות הפועלות בסיפור) – הדמויות בסיפור הקצר מעטות יחסית לסיפורים

  • שונים. בדרך כלל יש דמות ראשית אחת ודמויות משנה. הדמויות

  • בסיפור הקצר אינן עגולות אלא דמויות שטוחות.

  • תיאורים – הלשון בסיפור הקצר נוטה להיות חסכנית. כל תיאור הוא הכרחי ומשמעותי ביותר

6

הסיפור הזה דוגמה על סיפור קצר, עם מטרה מסוימת

 

7

עכשיו אחרי שלמדנו וראיינו ביחד את הספר אני מבקשת שתענו לי בהקדם על

 

:השאלות הקשורות לסיפור הקצר (סיפור העוגיות)

 

?מה ראייתם בדיוק בסיפור

 

?מה מאפיינים שלו כפי שלמדנו על המאפיינים

 

?איפה בא לידי ביטוי המבנה

 

?איפה הסיבוך בסיפור

8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now