מה מצחיק ומה לא!!!

by billa

Feb 2019
Member Since
14
Published Books

מה מצחיק ומה לא!!!

by billa

נתחיל מדוגמאות…

1

2

טוב אלה הדוגמאות

בסרטון הראשון ראינו בעצם ליצן שדופק לאישה עוגות מלאות קצפת לפרצוף!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

עכשיו למה זה מצחיק?!

זה מצחיק בגלל שהם רבים עם תיקים ועוגות במקום ציבורי?!

בסרטון שתיים. אתם כבר יודעים…

3
4

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply