“מזקנים אתבונן”-קשר רב- דורי by oritcohen - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

“מזקנים אתבונן”-קשר רב- דורי

 • Joined May 2016
 • Published Books 1

מבוא

נושא עבודתנו הוא “מזקנים אתבונן”.

בחר לחקור את הנושא “מזקנים יתבוננו” כי נושא זה מעניין אותנו ואנחנו רוצים להעמיק עליו וללמוד עוד דברים חדשים שלא ידע על תכנית.

מטרת עבודתנו היא לבדוק את השפעת התוכנית על הקשר בין הסב לנכדו והאם היא תורמת לחיזוק הקשר ביניהם. אנו טוענות שהתוכנית מזקנים אתבונן הינה תוכנית חשובה ביותר ותורמת לחיזוק הקשר בין סב לנכדו.

אנו חושבים שנושא זה חשוב מכיוון ששגרת חיים ודברים שכל אחד עסוק בם ביום היום יוצר לעתים ריחוק בין סבים לנכדים.

קשר בין סב לנכדו הוא קשר מיוחד וחשוב מאוד מכיוון שהוא יכול לתרום לשני הצדדים הרבה מאוד.

מצד אחד, אנשים מבוגרים נשאר לרוב לבד וזה מאוד מקשה עליהם והם זקוקים לחברה, לחום ולאהבה בייחוד ממשפחתם והנכדים יכולים לספק להם את הצורך הזה.

מצד שני, מבוגר עבר הרבה בחייו ויש לו ניסיון רב בנושאים שונים והם יכולים לתרום הרבה לנכדים במקרים שונים בחייהם אפילו יותר מהורים.

אם לנכדים תהיה מודעות עד כמה חשוב לסבים לקבל תשומת לב ולהיות בחיק משפחתם ועד כמה הם יכולים לעזור ולסייע, זה יחזק את הקשר ושני הצדדים ירוויחו.

התוכנית הזו מאפשרת לדעתנו את המפגש ואת חיזוק הקשר בין הסבא והנכד ודרך עבודתנו ננסה להוכיח זאת.

אנחנו רוצים לחקור על קשר רב דורות, על קשר בין סב לנכד ועל תרומתה של תכנית לתלמידים המשתתפים בה. כמו כן ננסה לענות על השאלה מדוע שינו בביה”ס את השם “מזקנים אתבונן” ל”מחכמים אתבונן “.

נערוך שאלון לתלמידים אשר משתתפים בתכנית “מזקנים אתבונן” ובעזרת תוצאות השאלון נסיק מסקנות בנושא.

חשוב שיחקור על נושא זה כי אנחנו רוצים לשמוע את חוות דעתם של תלמידים המשתתפים בתכנית כדי לדעת מה יש לשפר בתכנית, והאם ובמה תכנית תורמת לתלמידים ביחסים עם סבא / סבתא שלהם.

2

סקירת ספרות

בספר תהילים נאמר: “מזקנים אתבונן כי פיקודיך נצרתי” [תהילים, קי”ט, ק ‘]

בפסוק 100 פרק קי”ט בספר תהילים, נכתב: “. מזקנים אתבונן”, ולא ברור האם דוד המלך התגאה בכך שהוא נבון יותר מאשר הזקנים או שהוא נבון כתוצאה מכך שהוא התבונן ולמד תורה מפי הזקנים אנו חושבות שדוד המלך ייחס חוכמה רבה לזקנים בגלל ניסיון חייהם והוא למד מהם הרבה על החיים. {מתוך “ויקיפדיה”}.

רקע על התוכנית:

התוכנית “מזקנים אתבונן” הינה במקורה תוכנית של משרד החינוך.

החל מה ‘באייר תש”ח, 14.5.1948 -שלושה דורות של ישראלים נולדו למציאות של הקמת המדינה לכבוד שנת ה -65 למדינה, תכנית הקשר הרב דורי -. “מזקנים אתבונן” בחרה להאיר את סיפורם של ילידי ישראל שנולדו בשנת קום המדינה, ואת הקשר ביניהם לבין דור הישראלים של שנות האלפיים. הדור “הראשון” {הסבים והסבתות} והדור “השלישי” {הנכדים}.

“מזקנים אתבונן” היא תכנית ארצית בשותפות המשרד לאזרחים ותיקים, משרד החינוך ובית התפוצות. התוכנית מפגישה בין “דור שלוש” – תלמידי בית הספר, לבין אזרחים ותיקים דרך למידת טכנולוגיה ושימושי מחשב, כאשר הצעירים מתעדים את סיפורי החיים של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים.

באמצעות מפגש ולמידה משותפת מתאפשר חוויה חינוכית ונוצר גשר רב דורות בין תלמיד למבוגר . המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתלמיד נחשף לסיפוריו, לערכיו ולמורשתו של הוותיק {מתוך אתר “מורשת קהילות ישראל”   http://cms.education.gov.il/ }

 

קשר רב דורות.

רב דורי הוא קשר כינוי למערכת יחסים בין דורות שונים במעגל חייו של ה אדם .    הדורים הם:

דור ראשון (סבים) דור השני הוא ילדים שלהם (הורים) ודור שלישי הוא נכדים. קשר רב דורי הוא הקשר בין סבים להורים ולנכדים.

תכנית קשר רב דורות מחזקים את הקשר בין נכד לאוכלוסייה מבוגרת.

בתוכנית “מזקנים אתבונן” הקשר בין הדור השלישי לדור הראשון מתחזק במהלך התוכנית כשהילדים והסבים עובדים ביחד במחשבים, חוקרים נושאים שונים, כותבים אוגדן של כל הסיפורים שהסב סיפר במהלך התכנית לנכדו.

3

מטרות התכנית מזקנים אתבונן.

מטרות תכנית היא יצירת קשר בין דורות על ידי למידה המשותפת של תלמידים ואזרחים ותיקים על מורשת עם יהודי ויצירת מפגשים בין צעירים לותיקים שיעזור לצעירים להבין איך מרגיש אנשים מבוגרים, עזרה לאוכלוסייה ותיקה עם פער טכנולוגי והדרכה כיצד לתפקד עם מכשירים מתקדמים, כתיבת סיפורים האישית של אזרחים ותיקים והזין למאגר סיפורי מורשת בבית תפוצות, חינוך לסובלנות הקשבה, נתינה ותרומה לזולת ולקהילה.

במהלך התכנית התלמידים וסביהם / סבותיהם מכינים אוגדן עבה, של כל הזיכרונות שהסבים / סבתות סיפרו לנכדיהם וזה דבר מאוד חשוב מפני שכך גם הסיפורים ישמרו גם לדורות הבאים.

 

קשר בין סב לנכדו בתכנית.

התכנית נועדה ליצור דיאלוג בין הדור הראשון לבין הדור השלישי, השם דגש על חיזוק תחושת השייכות למורשת. התכנית נותנת לתלמיד ולסב חוויה חינוכית ערכית המאפשרת שיח, הכרה ושינוי דעות קדומות ביחס לקהילה המבוגרת. ומגביר את המודעות המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר לאוכלוסייה המבוגרת. באמצעות מפגש בכיתה ולמידה משותף, מתאפשר חוויה חינוכית ונותר גשר רב דורות, ייחודי בין סב לנכדו, סב לומד מיומנויות מחשב ונכד נחשף לסיפורים ולהערכים ולמורשתו של סבו, וביחד הם מתעדים באמצעים טכנולוגיים פרק בסיפור שהסב ספר לנכדו במהלך תכנית.

תרומתה של התכנית לתלמידים המשתתפים בה.

לדעתנו תלמידים יכולים להיתרם רבות מהתוכנית מכיוון שנדרשת מהם סבלנות רבה כדי להקשיב לכל הסיפורים ולהבין אותם היטב.

התלמידים מקבלים ידע על ההיסטוריה המשפחתית ומאפשרים למבוגר לספר סיפורים אישיים, לשתף באירועים שקרו ובזכרונות, לשמש דוגמא ולתת כלים להתמודדות בחיים ובמצבים לנכדיהם.

למבוגר חשוב מאוד לשתף את ילדיו ונכדיו במה שעבר וגם לבלות כמה שיותר עם הדור הצעיר והתוכנית הזו מאפשרת את המפגשים הקבועים האלה ומייצרת זמן איכות יחדיו בין הסבים לנכדים.

כשילד שומע איך סבו / סבתו התנהגו בתור ילדים והתמודדו עם כל מיני מצבים, הוא יכול לגלות הזדהות ועניין וגם זה מקרב ביניהם.

.המפגש בין הדור הראשון לדור השלישי מחזק את הקשר, מקרב בין הצדדים ומהווה הזדמנות להיכרות מעמיקה וזה ערך חשוב לדעתנו.

4

מדוע שינו את השם “מזקנים אתבונן” ל”מחכמים אתבונן “בבית הספר.

בבית ספר שם תכנית שונה מ”מזקנים יתבונן “ל”מחכמים יתבוננו”.

שינו את שם התכנית בבית הספר משום שקובי אחראי התכנית קיבל בעבר, כשהתחילה התכנית ביקורות על השם “זקן” ואף על פי ששם זה לא שייך לבית הספר, החליטו לשנות אותו כדי שאף אחד לא יפגע.

שם בבית ספר הוחלפו ל”מחכמים “מכיוון שזקנים צברו ניסיון חיים רב והם נותנים כלים וערכים לתלמידים המשתתפים בתכנית. (מתוך ראיון עם קובי)

5
“מזקנים אתבונן”-קשר רב- דורי by oritcohen - Ourboox.com

מהלך החקר:

שאלת חקר בה יעסוק בעבודה היא 

באיזו מידה משפיעה התכנית “מזקנים אתבונן” על הקשר בין הסב/תא לנכדו/תו?

 • השערת חקר

אנחנו משערים שתוצאות החקר יהיה שהתכנית יתרום לתלמידים בחיזוק קשר ביניהם לבין סבא סבתא שלהם, שהם ילמדו במהלך תכנית עוד דברים חדשים עליהם ושהם ייקחו מן תכנית הערכים החשובים מאוד כגון: הקשבה, סבלנות ולמידה.

 • כלי חקר

כלי החקר שבהם השתמשנו על מנת להגיע לתוצאות עבודת החקר הם:. שאלונים לתלמידים המשתתפים בתכנית, ראיון עם תלמיד המשתתף בתכנית, ראיון עם קובי אחראי התכנית בביה”ס ועם סבתא שמשתתפת עם נכדתה (ליהי) בתכנית “מזקנים אתבונן” בחרנו להשתמש בכלים אלו כי כלים אלו יעילים ונחוצים לעבודתנו וישמשו אותנו במהלך עבודת החקר.

 • תהליך החקר

תחילה, חקר את הנושא בעזרת מידע מהאינטרנט ומתוך מידע שקראו ולמדו על תכנית ותכניה.

שנית, ראיין תלמיד המשתתף בתכנית, ראיין את קובי- אחראי תכנית, וסבתא המשתתף עם נכדתה (ליהי) בתכנית.

ראיינתי דווקא אותם מכיוון שרציתי לדעת מה סבתא ונכד חושב על תכנית בנפרד ורציתי לשמוע מקובי- אחראי התכנית מדוע הוא הקים את התכנית, מהי מטרת תכנית ומה הוא בא ללמד.

חקרנו את הנושא גם בעזרת שאלונים שנתנו לתלמידים המשתתפים בתכנית “מזקנים אתבונן”.

בשאלונים אלו היו שאלות המתקשרות בעיקר ליחס בין הסב לנכדו בתכנית ולשיפור היחסים ביניהם.

 

 • אוכלוסיית החקר

29 תלמידים המשתתפים בתכנית “מזקנים אתבונן”. כמו כן, ראיונות- מירה- סבתא שהשתתפה, קובי- רכז התכנית בבית הספר ותמר רהט תלמידה שמשתתפת בתכנית.

7

ראיונות

ראיון עם מירה נרקיס- סבתא של ליהי נרקיס

1. האם את נהנית בתוכנית מ”זקנים אתבונן “?

תשובה: כן, אני נהניתי.

2. האם את מרגישה שהתכנית קירבה בינך לבין ליהי? וכיצד?

התשובה: לא, אני חושב שאני וליהי הייתי קרוב והתכנית לא השפיע על קשר שלנו.

3. האם למדת דברים חדשים על נכדתך במהלך התכנית ואילו?

תשובה: לא, אני מכיר את ליהי היטב ולא למד עליה דברים חדשים.

4. האם את חושבת שחשוב שתכנית בזאת תתקיים בביה”ס ומדוע?

תשובה: אני לא יודע אם זה חשוב, אבל לומד שם דברים חשובים החל מהגאוגרפיה ועד תולדות עם ישראל.

5. האם את מוכנה לשתף אותנו בסיפור חשוב או מיוחד שחלקה עם ליהי במהלך תכנית?

תשובה: כן, ספר לליהי על מסע עלייה לארץ, בחר לספר אותו כי חשב שזאת דרך מעניינת לעסוק בגאוגרפיה של אירופה (בעבודה מצוירת מפות שונות של מקומות בם עבר במסע). חשבתי שליהי תוכל ללמוד על פרק מתוך ילדותי.

6. האם את שבעת רצון מהתוכנית או שהיית רוצה לשנות בה משהו?

תשובה: לא מאוד, תיאומי הזמן היו קצת בעייתים עם שינויים ברגע האחרון, אבל נהנתי בתוכנית והיה בסדר.

7. האם את חושבת שהתכנית שינתה את יחסה של ליהי כלפי מבוגרים וכיצד זה בא לידי ביטוי?

תשובה: לא, אני חושבת שהיחס של ליהי למבוגרים לא השתנה, היחס היה טוב גם לפני התוכנית וגם אחריה.

8. האם את וליהי המשיך לדבר על נושאים גם לאחר תכנית?

תשובה: כן, הסברתי לה על דברים שהיא לא הבינה.

9. כשספרו את סיפוריך לליהי אילו מחשבות או תחושות זה עורר בך?

תשובה: נזכר במקומות עליהם דבר, דבר עם חברתי למסע עלייה ועד עכשיו והשוונו זכרונות.

10. האם את חושב שיש חשיבות לכך שחלקה עם ליהי את סיפוריך? ומדוע?

תשובה: אני חושבת שליהי למדה על מקומות וערים בעולם, ושילדים בגילה מסוגלים להתמודד עם מסעות גדולים בלי משפחה (אם זה הכרחי).

8

ראיון עם תמר רהט- תלמידה שהשתתפה בתכנית

1.     האם את/ה נהנית בתכנית? ומדוע?

תשובה: כן, אני מאוד נהניתי בתכנית כי חשוב לי לדעת עוד דברים שלא ידעתי על סבא שלי קודם וזה מחזק את הקשר, אני נהניתי להיות איתו ביחד.

2.     האם התעניינת בסיפוריו/ סיפוריה של סבתך/ סבך אם כן, מדוע?

תשובה: כן מאוד, כי לפעמים ההורים שלי מדברים עם סבא שלי על דברים ואני לא יודעת על מה הם מדברים ואני גם רוצה לדעת יותר על סבא שלי.

3.     האם לקחת עמך ערכים מן התכנית? אם כן, אילו?

תשובה: לקחתי עמי את הערכים הבאים: להיות סובלנית אחד כלפי השני ויותר קשובה.

4.     האם התכנית תרמה לחיזוק הקשר בינך לבין סבך/סבתך? וכיצד זה בא לידי ביטוי?

תשובה: כן, אני באה אליהם כל אחר הצהריים בזמן שפנוי לי ומקשיבה לסיפוריהם (סבא/סבתא) ומתעניינת מאוד ומבינה.

5.     האם התכנית שינתה את יחסיך למבוגרים? כיצד?

תשובה: כן, כשאני מקשיבה לסיפורים של סבא אני מבינה מה היה כאן לפני הרבה שנים וזה עוזר לי לעזור לאותו אדם (סבא שלי).

6.     האם היית רוצה לחקור או להמשיך לעבוד על העבודה גם לאחר התכנית? אם כן, מדוע?

תשובה: כן, כי אני רוצה כמה שיותר לחקור ולדעת על עברו של סבי וכך לשמור על הקשר בינינו.

7.     האם היה סיפור שאהבת במיוחד? מדוע?
תשובה: היה סיפור שסבי סיפר לי על עצמו ועל איך שהוא התמודד במצב מסוים וזה הזכיר לי את עצמי.

9
ראיון עם קובי רכז התכנית “מזקנים אתבונן”
 1. אתה אחראי על התכנית “מזקנים אתבונן”, קשר רב-דורי, מהי מטרת התכנית?
תשובה: לחזק את הקשר הרב דורי בין נכדים לסבים ולסבתות.
 1. מדוע בבית ספרנו הוחלף שמה של התכנית “מזקנים אתבונן” ל”מחכמים אתבונן”?
תשובה: בעבר קיבלתי ביקורת בנוגע לשם “זקן” למרות ששם התכנית אינו
שלנו, ולמרות זאת שיניתי לחכמים, כדי שאף אחד לא יפגע.
 1. האם לדעתך חשוב שתכנית זו תתקיים בבית ספרנו? מדוע?
תשובה: אני סבור שהתכנית טובה ואין הרבה הזדמנויות לשיח משמעותי בין סב לנכד בבית הספר.
 1. מדוע לדעתך תלמידים משתתפים בתכנית?
תשובה: כיוון שתלמידים אוהבים לצאת משיעורים ואוהבים את מה שרלוונטי לגביהם- סבא וסבתא.
 1. האם לדעתך התכנית תורמת לתלמידים ולסבא/סבתא שלהם? אם כן, במה?
תשובה: התכנית תורמת לקשר הרב דורי, אך גם לכתיבת פרק בהיסטוריה לא כתובה.
 1. אם היית תלמיד בבית הספר, האם היית מעוניין להשתתף בתכנית? אם כן מדוע?
תשובה: בהחלט כן אך לצערי לא הכרתי את הסבים שלי, הם נפטרו לפני שנולדתי. הסבתות זכורות לי היטב והייתי שמח להשתתף במיזם כזה.
 1. האם לדעתך יש משהו שצריך לשפר בתכנית? אם כן, מה?
תשובה: יתכן שצריך ליישם את תוצרי התכנית בכיתות- לתת במה.
 1. האם לדעתך חשוב שהסב ונכדו ימשיכו לדבר על הנושאים גם לאחר התכנית? ומדוע?
תשובה: בהחלט. ויש להם מזכרת נפלאה בדמות ספר לדבר עליה.
 1. האם אתה יודע על תלמידים שסיפרו על שיפור ביחסים ביניהם לבין סבם או סבתם, בעקבות התכנית? כיצד זה בא לידי ביטוי?
תשובה: אני סבור שהתכנית מקשרת בין הסב לנכדו. בית הספר נותן הזדמנות
להיכרות מעמיקה יותר בסביבת התלמיד-חיזוק הקשר הרב דורי.
10
“מזקנים אתבונן”-קשר רב- דורי by oritcohen - Ourboox.com

מסקנות החקר

למדנו מהממצאים שרוב התלמידים רצו לקחת חלק בתכנית, נהנו בתכנית,  התעניינו בסיפוריהם של סבם/ סבתם, למדו דברים חדשים על סבם/סבתם , רכשו ידע על התקופה וחושבים שחשוב שתכנית זו תתקיים בבית הספר.

השערת החקר שלנו הייתה שהתכנית תתרום לתלמידים ולמבוגרים בחיזוק הקשר ביניהם. כמו כן שהתלמידים  ילמדו במהלך התכנית ערכים ודברים חדשים והיסטוריה משפחתית שלא הכירו קודם לכן. כמו כן התכנית אמורה להקנות ערכים חשובים מאוד כגון: הקשבה וסובלנות.

המסקנות שהסקנו בעקבות עבודת החקר והממצאים מאששות במידה רבה את השערת החקר שלנו.

המסקנות הן שהתוכנית תורמת לשיפור היחסים בין הסב לנכדו, מקרבת ביניהם ואף נותנת להם זמן איכות חשוב וחינוכי בבית הספר.

הממצאים בנוגע לשאלה האם התוכנית שינתה את יחסו של הדור הצעיר למבוגר היו במידה רבה:”כלל לא”.

הממצאים בנוגע לשאלה האם נלמדו ערכים בעקבות סיפורי הסבים הייתה ברובה במידה בינונית.

לסיכום, השערת החקר שלנו הייתה נכונה ברובה למעט הממצאים הללו.

אנו חושבות שהתוכנית חשובה מאוד ויש להמשיך ולקיימה בבית הספר אך צריך להסביר ולחדד יותר את הערכים שהסבים והסבתות רוצים להעביר לנכדים כי התכנית נועדה לחזק את הקשר רב דורי בין הסב לנכדו אך גם ללמד את הדור הצעיר ערכים וכלים שישמשו אותו במהלך חייו.

12
“מזקנים אתבונן”-קשר רב- דורי by oritcohen - Ourboox.com

המלצות

כפי שכתבנו אנו ממליצות בחום על קיום והמשך התוכנית בביה”ס.

תוכנית זו הינה חשובה , מהנה ותורמת לחיזוק הקשר בין הנכדים לבין הסבים.

אנו ממליצות לתלמידים לספר ולשתף בכיתה על התהליכים שעברו בתוכנית כדי לתת להם במה לשתף ולספר את מה שעובר עליהם ואת חוויותיהם מהתוכנית.

בנוסף חשוב לחדד אילו ערכים או כלים  מבקשים הסבים להעביר לנכדיהם דרך הסיפורים השונים.

14
“מזקנים אתבונן”-קשר רב- דורי by oritcohen - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content