מיזוג אויר

by haim

Sep 2019
Member Since
1
Published Books

מיזוג אויר

by haim

בספר זה ננסה להסביר כיצד עובד המזגן

תחילה צפו בסרטון הסבר.                                                                 על מנת לצפות בסרטון לחצו על הקישור וכנסו ללינק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 קישור לצפיה בסרטון

1
דירוג אנרגטי
כיצד ואיך לבחור קרר
מיזוג אויר by haim - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply