מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה

by

Artwork: צוות שכבה ה + האווי גורודן

  • Joined Dec 2015
  • Published Books 4

שיעור פתיחה

צפייה בסרטונים העוסקים בקבוצה, עבודה קבוצתית, הכוח של יחד. כל אחד ניסח סיסמא/ משפט מתאים לאחד הסרטונים.

כתיבה על הלוח של הסיסמאות.

הצגת נושא – “למידה מבוססת פרויקטים”

דיון בשאלות: למה כדאי לנו לעבוד בצוות? מה מהנה בעבודת צוות? מהם היתרונות? איסוף התשובות וכתיבה על הלוח.

2

3

שיעור 1

העלאת סיטואציה חברתית מתוך עבודה בקבוצה.

בניית מגדלים מקלפים – שיחה על תפקידים בקבוצה.

דיון בשאלת הקשיים העולים בעבודה בקבוצה ? איך ניתן להתגבר על הקשיים?

חלוקת הכיתה לקבוצות: כל קבוצה תגבש 5 כללים לעבודה בקבוצה ותדרג את הכללים לפי רמת חשיבות.

איסוף הכללים מן הקבוצות

4
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

הקשיים שעלו בקבוצות:

לא תמיד הדעה או הרעיון שלך יתקבלו

בזבוז זמן כתוצאה מוויכוחים, חוסר הקשבה, זלזול, שתלטנות

ריבים כתוצאה מחוסר הסכמה, קושי לוותר / להתפשר

מחלוקות על רקע הנושא

פגיעה בחברי הקבוצה

6
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 2

ריכוז הכללים וניסוח על דף, כל קבוצה תקבל דף כללים ותחליט בדיון משותף מהם 3 הכללים החשובים.

כל קבוצה משתפת ב-3 הכללים הראשונים, מנסחים ביחד תקנון כיתתי המקובל על כולם.

התקנון יכלול – חלוקת תפקידים, שיח בונה, הקשבה, ויתור.

החתמת התלמידים על התקנון ותלייה בכיתה.

8
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 3

מהי מנהיגות ?

 ארבעים קרונות עומדים בתחנת רכבת.

הם אינם מסוגלים לזוז בכוחות עצמם.

בא קטר ונרתם לפניהם והכל מתחיל לזוז.

במה כוחות של הקטר גדול?

צאו ובדקו: הקורנות קרים ואילו הקטר חם.

ללא קטר הקורנות ייוותרו מיותמים על מקומם,

אבל אם יירתם הקטר היטב – ייסע לבדו.

קטרים, השמעתם את שריקתו של מנהל התחנה?

קדימה עלו אל ההר והעלו עמכם את הקרונות!

10
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 4

מושג המנהיגות – הבנייה

במליאה –

הצגת הכרזות האישיות של המושג מנהיגות.

קריאת הטקסט “מיהו מנהיג?

מילים מצטברות מתוך מיהו מנהיג?

עצירה במשפט:” אם כך למנהיג צריכות להיות תכונות רבות ומגוונות.”

על הקבוצה להחליט ולהגיע לרשימה משותפת – למנהיג תכונות רבות ומגוונות.”

מה הן התכונות ?

12
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 5

מנהיגות – שיעור צפייה

 הצגת מטרת העבודה בקב’ קטנה –

מפגש עם הקבוצה שתעביר את הפעילות  לאחר מכן לשאר הקבוצות.

סוג של למידה כפולה היום – תחשבו, תדונו ותגיעו להחלטות לגבי הנושא שלנו, ובאותו זמן תשימו לב לסדר השיעור, להנחיות ולמטרות שאליהם אנו רוצים להגיע.

“למנהיג צריכות להיות תכונות רבות ומגוונות, אז מי בכלל יכול להיות מנהיג?” 

 כולכם יחד יצרתם את רשימת התכונות הארוכה הנחוצות לדעתכם למנהיג.

לפניכם רשימת התכונות, התבוננו בה – אתם תגיעו  בחשיבה משותפת ושיחה לרשימת 5 התכונות החשובות ביותר לדעתכם למנהיג/ה, אלו שיהפכו אותו למנהיג/ה טוב/ה. עליכם לצמצם/ לבחור, להחליט מה הן 5 התכונות האלה.

* התבוננות ברשימת התכונות אליהן הגיעו הילדים בשיעור הקודם –  מיון והדגשת התכונות החשובות ביותר לדעתם במנהיג/ה טוב/ה.

14

לאחר שתדונו ותחליטו מה הן 5 התכונות החשובות ביותר…

נשחק במשחק – מכירה פומבית:  “כמה תהיה מוכן לשלם עבור תכונות למנהיג שלך?”

בעזרת התכונות שתקנו למנהיג/ה שלכם תיצרו את דמותו/ תבניתו של המנהיג הטוב בעיניכם ותציגו אותו לחברי הקבוצה האחרים.

המנהיג/ה שלנו – דמות המנהיג/ה שנוצרה ותכונותיה.

סיכום התהליך  והתייחסות לעבודת הקבוצה. תוך דיאלוג עם הקבוצה.

 

15
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 6

“מכירה פומבית” –  תכונות למנהיג

בניית דמות המנהיג/ ה, תבנית

17

שעור 7

פעילות עם התמונות  –  פרמטרים למנהיג/ה

תמונות מנהיגים – להביא 2-3 משלהם + קטעי מידע קצרים

– על חברי הקבוצה לקרוא בזוגות את 3 הסיפורים מתוך “העיקר שהבנו” – כל זוג מעלה מתוך הסיפורים את תכונות המנהיג העולות ממנו ומשתף בהן את חברי הקב’.

מה המשותף לכל תמונות המנהיגים?

איסוף שמות המנהיגים על הלוח

דיון וקריטריונים

עשו מעשה, שינוי, השפיעו ….

מוכרים וידועים, מפורסמים

מעוררי השראה

חזקים, סמכותיים,

מובילים למטרה – בעלי חלום/ חזון

מהווים דוגמא

כריזמטיים

עושים למען …

18

“מהי מנהיגות” * סרטון מיו טיוב

 

19

שעור 8

הצגת המחוון במליאת הכיתה:

עבודת צוות – תקנון …

תהליך הלמידה והחקר – תכנון העבודה, שאילת שאלות, איסוף החומר, תהליך חיפוש, ארגון החומר – מידע רלבנטי

תוצר – תוצר ביניים

פרויקט סיוםן

רפלקציה – אישית- התהליך שעברתי, התהליך בקבוצה בעיניים שלי

קבוצתית – עבודת הצוות

 

20

שעור 9

הגדרת תפקידים בקבוצה

כל קבוצה תגדיר קריטריונים – בונה מחוון למנהיג/ה ע”פ אילו קריטריונים בוחרים את המנהיג/ה ? הדברים החשובים – תכונות, מעשים וכו’ ( קריטריונים – קיים/ לא קיים.)

חלוקת דף רפלקציה 1 כדוגמא לתיעוד הנדרש

21

שעור 10

לבחירת המנהיג/ה הקבוצתי – כל ילד/ה מביא שם של מנהיג/ה מתאים לדעתו + קטע מידע קצר. מציג אותו בקבוצה.

בחירת המנהיג הקבוצתי – דרך הבחירה ע”פ החלטת הקב’.

בירור מושגים :תעמולת בחירות

                 מצע בחירות

                 בפורום כללי הגענו להחלטה ליצור עבור המנהיג/ הראוי בעינינו:

  1. מסמך עמדה

  2. תעמולת בחירות – כתבה עיתונאית, תכנית על חייו – רדיו/ טלביזיה, ספר, שיר, דף פייסבוק, אינסטגרם, חידון על חייו, כרזות, סיסמאות, שלטים, חולצות, דגלים, תחפושת, מסיכות, ריקוד, עימות, “הכה את המומחה” , שחזורים של רגע היסטורי בחיי הדמות, שימוש חוזר במילים מפורסמות של הדמות, משחק תחנות בחיי הדמות

22
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 11 – שאילת שאלות

השאלות יתייחסו לעובדות, תפקידים, מעשים, הישגים, השפעות ושינויים שגרם המנהיג.

כתיבת שאלות על המנהיג/ ה – כל קבוצה מנסחת  5-7 שאלות רלבנטיות שמטרתן – הרצת הדמות בבחירות – יתרונות, מעשים, שינוי, חזון, השפעה …. בעבר וכיום (מדוע הוא טוב ונכון גם היום …)

האם השאלה תורמת לשיווק המנהיג, – שאלה טובה

האם המידע שתקבלו מן השאלות יעזור לכם לשווק את הדמות ?

* על הקבוצה להביא 3 מקורות מידע שונים על מנת לענות על השאלות –

 

24
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com

שעור 12

שלב החקר  מיהו המנהיג שלנו – חקירה לעומק.

את התשובות מנסחים בסופו של דבר על דף וממנו מכינים מצע בחירות – תוצר ביניים

 תעמולת בחירות —-         כיצד ?

השאלות לכתיבת טקסט עמדה:

קורות חיים

באיזו תק’ בהיסטוריה פעל?

אילו דברים עשה?

לאילו שינויים גרם? איזו השפעה הייתה לו? האם ניתן לראות השפעה זו עד היום?

26

27

שעור 13

התוצר – הפרויקט:  23.2.17

א. קלסר התיעוד: ארגון החומר – מידע, שאלות, טיוטות, רעיונות,

ב. דף תוצר ביניים – התשובות.

ג. הצגת הפרויקט – הרעיון, הביצוע

ד. רפלקציה אישית

28
מנהיגות – סיכום פרויקט – שרונה גני, אסנת משה, שירלי ויניצר, האווי גורדון וילדי שכבה ה by Howie Gordon - Illustrated by צוות שכבה ה + האווי גורודן - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content