מעבדת חדשנות- כיתת 2021 אורטל אסולין by ortalasulin - Illustrated by אורטל אסולין - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

מעבדת חדשנות- כיתת 2021 אורטל אסולין

by

Artwork: אורטל אסולין

Member Since
Dec 2014
Published Books
1

קצת על הכיתה שלי
 כיתתי מונה כ27 ילדים, הכיתה הינה כיתה הטרוגנית המורכבת מילדים בעלי הבדלים באינטליגנציה ובהישגים הלימודיים.
כל אחד מן הילדים הוא אישיות ייחודית יש פערי למידה והבנה משמעותיים ומכך נגזרים גם פערי תפקוד..
עד אשר נחשפתי למודל כיתה 2021, נהגתי לסדר את צורת הישיבה בכיתה בשורות.
אך משהתחלתי להשתלם במעבדת חדשנות,  הבנתי כי תפיסה זו שמורה עומד מול שורות של ילדים חלפה מן העולם והגיע העת לשינוי.
חשוב לי לציין כי תמיד בער בי הצורך לשנות את צורת הישיבה, אך חששתי מלעשות זאת. כוחו של ההרגל.

1

השינוי

 הכיתה כאמור, התחלקה למספר של רמות, אשר כל אחת מהן דרשה ממני צורך שונה ומגוון מחברתה.
וכעת אספר מה עשינו: חילקתי את הכיתה לקבוצות, בחרנו יחד שמות לקבוצות.
כל קבוצה מקבלת בתחילת השיעור הקניה בהתאם לרמתה, לאחר ההקניה הקבוצה עובדת בחוברת העבודה (בקריאה/ בחשבון). כשהקבוצה סיימה את המשימות בחוברת, הם מקבלים משימות העשרה קבוצתיות, אותן הם עושים יחד בשיתוף פעולה.
לאחר ההקניה לקבוצת הילדים המתקשים, אני יושבת עם הקבוצה ועובדת איתם, שם יש צורך לתת מענה לכל אחד. בקבוצה קטנה זה הרבה יותר קל ומעשי.
 

2

מסקנות מהלמידה
צורת הלמידה סייעה לתלמידים לקבל את המענה המתאים, כל אחד לפי רמתו וסייעה לי מאוד בהכוונה ובלמידה. 
.
מה גם שהעבודה בקבוצות מעוררת דיון, הדיונים מתנהלים בקבוצה עצמה. 
יש שיתוף פעולה ותקשורת בנאישית.

3
מעבדת חדשנות- כיתת 2021 אורטל אסולין by ortalasulin - Illustrated by אורטל אסולין - Ourboox.com
מעבדת חדשנות- כיתת 2021 אורטל אסולין by ortalasulin - Illustrated by אורטל אסולין - Ourboox.com
6
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book