מעשה בחמישה בלונים

by Nimrod Gutt

Artwork: Nimrod Gutt

Jan 2016
Member Since
3
Published Books

מעשה בחמישה בלונים

by Nimrod Gutt

Artwork: Nimrod Gutt

אמא של רותי קנתה לילדים חמישה בלונים. כל אחד מהבלונים נופח באוויר. ניפוח הבלון, על-פי המודל החלקיקי, היא פעולה בה מכניסים חלקיקים של הגזים באוויר לתוך מעטפת גומי שהוא מוצק וכולאים אותם בתוך מעטפת זו ללא אפשרות לצאת. חלקיקי הגזים שבאוויר מצויים בתנועה אקראית בתוך מעטפת הגומי של הבלון ומתפשטים בכל נפח מעטפת הגומי. כאשר ממשיכים להוסיף עוד ועוד חלקיקי גזים שבאוויר לתוך מעטפת הגומי, אנו דוחסים יותר ויותר חלקיקי גזים שבאוויר בתוך מעטפת הגומי. ניתן לדחוס את הגז מכיוון שיש הרבה ריק בין חלקיקי הגז וזה מאפשר לנו לדחוס את החלקיקים. חלקיקי הגזים שבאוויר נעים בתנועה אקראית בתוך מעטפת הגומי ופוגעים במעטפת הגומי אך לא יכולים לצאת ממעטפת הגומי. ככל שמוסיפים ודוחסים עוד ועוד חלקיקי גזים שבאוויר לתוך מעטפת הגומי, צפיפות חלקיקי הגזים שבאוויר שבבלון עולה והדבר מעלה את הלחץ של חלקיקי הגזים בתוך הבלון ועל מעטפת הגומי שלו. כשמוסיפים עוד אוויר מספר חלקיקי הגזים בתוך הבלון גדל, מהירות תנועתם גדלה, ומספר חלקיקי הגזים שבאוויר שפוגעים במעטפת הגומי של הבלון גדל. שינוי הלחץ גורם לשינוי בנפח הבלון. לשינוי זה בנפח הבלון אנו קוראים ניפוח. פעולת דחיסת חלקיקי הגזים שבאוויר ויצירת הלחץ נותנות לבלון את צורתו. הילדים והבלונים יצאו לטיול.

1

הבלון של אורי[הירוק

נפל על שיח ורדים. כתוצאה מהדקירה של שיח הורדים, נוצר לפחות חור אחד במעטפת הגומי של הבלון שהיא, כזכור חומר מוצק. החור נוצר כתוצאה משבירת הקשר בין חלקיקי החומר המוצק שמהווה את מעטפת הגומי. ברגע שנוצר חור במעטפת הגומי של הבלון, חלקיקי הגזים שבאוויר שמצויים בתנועה אקראית בתוך הבלון ופוגעים במעטפת הגומי, אינם כלואים עוד בתוך מעטפת הגומי והם יכולים לצאת דרך החור. החור הוא מאוד מאוד גדול ביחס לגודל של כל אחד מחלקיקי הגזים שבאוויר. לכן, בפרק זמן קצר מאוד כמות גדולה מאוד של חלקיקי הגזים שבאוויר יוצאת מתוך מעטפת הבלון. הדבר מביא לירידה מהירה מאוד בלחץ של חלקיקי הגז על מעטפת הגומי של הבלון, נפח הבלון קטן מהר מאוד והבלון מאבד את צורתו.

 

2

הבלון של רון[הצהוב

אבא של רון ניפח את הבלון עוד ועוד עד שהבלון התפוצץ ונקרע.

פעולת הניפוח דוחסת ועוד ועוד חלקיקי גזים שבאוויר אל תוך מעטפת הבלון, מספר החלקיקים הולך וגדל והלחץ הולך וגובר. בשלב מסויים הלחץ שיוצרים חלקיקי הגזים כה גדול עד שהוא גורם לשבירת הקשר בין החלקיקים של מעטפת הגומי המוצק וליצירת חור במעטפת הגומי. בדומה למקרה הראשון, חור זה גדול מאוד ביחס לגודלו של כל אחד מחלקיקי הגזים. לכן, בפרק זמן קצר מאוד כמות גדולה מאוד של חלקיקי הגזים שבאוויר יוצאת מתוך מעטפת הבלון. הדבר מביא לירידה מהירה מאוד בלחץ של חלקיקי הגז על מעטפת הגומי של הבלון, נפח הבלון קטן במהירות והבלון מאבד את צורתו.

3

[הבלון של סיגלית [הסגול

החתולה מיצי שיחקה בבלון ובטעות שרטה אותו בטפריה. השריטה גרמה להיווצרותו של לפחות חור אחד במעטפת הגומי של הבלון. החור נוצר כתוצאה משבירת הקשר בין חלקיקי החומר המוצק שמהווה את מעטפת הגומי. ברגע שנוצר חור במעטפת הגומי של הבלון, חלקיקי הגזים שבאוויר שמצויים בתנועה אקראית בתוך הבלון ופוגעים במעטפת הגומי, אינם כלואים עוד בתוך מעטפת הגומי והם יכולים לצאת דרך החור. החור הוא מאוד מאוד גדול ביחס לגודל של כל אחד מחלקיקי הגזים שבאוויר. לכן, בפרק זמן קצר מאוד כמות גדולה מאוד של חלקיקי הגזים שבאוויר יוצאת מתוך מעטפת הבלון. הדבר מביא לירידה מהירה מאוד בלחץ של חלקיקי הגז על מעטפת הגומי של הבלון, נפח הבלון קטן במהירות והבלון מאבד את צורתו.

4

[הבלון של רותי [הכחול

רותי חיבקה את הבלון שלה חזק מאוד והוא התפוצץ ונקרע. חיבוק הבלון גורם להקטנת נפח הבלון. הקטנת נפח הבלון, ללא שינוי במספר חלקיקי הגזים שבאוויר שבתוך מעטפת הגומי של הבלון, גורמת לעלייה גדולה של הלחץ עד שלחץ זה גורם לשבירת הקשר בין החלקיקים של מעטפת הגומי המוצק וליצירת חור במעטפת הגומי. בדומה למקרים הקודמים, חור זה גדול מאוד ביחס לגודלו של כל אחד מחלקיקי הגזים. לכן, בפרק זמן קצר מאוד כמות גדולה מאוד של חלקיקי הגזים שבאוויר יוצאת מתוך מעטפת הבלון. הדבר מביא לירידה מהירה מאוד בלחץ של חלקיקי הגז על מעטפת הגומי של הבלון, נפח הבלון קטן במהירות והבלון מאבד את צורתו.

 

5

הבלון של אלון [האדום

רוח חזקה העיפה את הבלון של אלון למעלה. רוח היא תנועה של חלקיקי הגזים שבאוויר ממקום אחד למקום אחר. ככל שמהירות תנועת החלקיקים גדולה יותר, כך הרוח חזקה יותר. תנועה מהירה של החלקיקים, פגעה בחלק החיצוני של מעטפת הגומי של הבלון. יותר ויותר חלקיקים פגעו בפרק זמן קצר יחסית ובמהירות גבוהה יחסית בחלק החיצוני של מעטפת הגומי של הבלון וגרמו ללחץ גבוה על המעטפת בכיוון תנועת הרוח, עד שאלון לא יכול היה להתגבר על לחץ זה. ברגע שהבלון השתחרר מאחיזתו של אלון חלקיקי הגזים שבאוויר, הוסיפו לפגוע בחלק החיצוני של המעטפת ודחפו את הבלון בכיוון בו הרוח נשבה.

6

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply