מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

מעשה בסטארט-אפ

  • Joined Jun 2014
  • Published Books 1

מעשה בסטארט-אפ, או

סיפור על כבשה תמימה ושועל ערמומי שחפצו לכבוש עולם

אגדת עם עתיקה על חברת הזנק עם מוסר השכל

סיפור בסגנון ילדים עבור מבוגרים

 

סופר על ידי: המלמד, בן רבי יהודה לייב

ט”ז בחשון, התשע”ד למניין בריאת העולם.

 

כל המסופר הינו פרי דמיון של המספר.

כל שיוך המסופר למקרים שאירעו במציאות הינה על אחריות הקורא.

1
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

 

היו הייתה בארץ רחוקה, כבשה תמימה.

יפים היו תלתליה של הכבשה.

רך ונעים היה מגע הצמר שלה.

בימי האביב והקיץ, כשזרחה השמש, נצצו תלתליה כאור יהלומים.

וגם עשירה הייתה הכבשה.

שכן ברבות השנים, כי רב צימרה המשובח, משקלו בזהב ניתן.

3

באחד הימים, טיילה הכבשה ביער.

ובמעבה היער פגשה בשועל ערמומי.

“יפים הם תלתלייך” אמר השועל.

“וגם נאים הם בגדייך. ושמעתי גם כי רב הוא ממונך.

אך אם תחפצי, אשלשו”. ואת אך תגילי.

הרהרה הכבשה בליבה, “אומנם רב ממוני, אך אם אשלשו, ייטב לי”.

4

“ומהו סודך”? שאלה הכבשה. “כיצד זה את ממוני תשלש”?

“באר עמוקה ומיוחדת בחצרי”, אמר השועל.

“מימיה זכים וטהורים. טעמם כצפיחית בדבש. ומחירם לא יסולא בפז”.

“וכיצד תעלה את המים מן הבאר”?, שאלה הכבשה.

“הן עמוקה היא הבאר. בכך תעיד אתה בעצמך”.

“מכונה מופלאה לי אמר השועל. היא העושה במלאכה”.

5

“ומה מופלא במכונה זאת”? שאלה הכבשה.

“במטה קסם משכפלת היא את עצמה.

מתאימה היא לכל באר ובאר באשר היא.

ואף יתרה מזאת עושה היא, פעולתה משביחה היא את מימי הבאר.

התקנתה קלה.

הפעלתה אין פשוטה ממנה.

וכל בעל באר בה יחפוץ”.

6

“ומי יפיץ את הבשורה”?, הקשתה הכבשה. “הן מפוזרים הם נתיני הממלכה”.

“שליחים נשכור אמר השועל. כחץ מקשת על סוסים, יפיצו הם את הבשורה”.

“אך ממונם של הנתינים דל”, המשיכה הכבשה לתהות, “הזמנים קשים הם, ומיסי המלך רבים,  ומי ערב לי כי את מרכולתנו יקנו” ?

“אל תחששי”, אמר השועל. “טיפשים הם נתיני הממלכה. ואין קל מזה את דעתם להסיח”.

7

“ואיך עובדת היא אותה מכונה מופלאה”?,

היססה הכבשה והמשיכה לשאול.

“סוד הוא אמר השועל ! ופרטיו עמדי שמורים.

ולא אגלה לך עד כי ברית נכרות”.

8

“ומי יתקע לידי”?, שאלה הכבשה,

“כי איש ישר אתה ולא עקלקלות דרכך”?

“הא-הא” אמר השועל. “שמי ברבים ידוע.

ואפילו האריה מלך החיות אותי מינה להשגיח על אוצר הממלכה”.

9

היססה הכבשה, והרהרה רבות.

ולבסוף אחרי שחככה בדעתה.

ועצת יועציה שמעה.

גמלה החלטה בליבה.

“ברית עם השועל אקים”!

ולאחר שנחתם ההסכם ברוב פאר והדר,

והכבשה העבירה חלק נכבד מממונה לחצר השועל, ומשתה גדול נעשה.

והכרוז בישר ברבים את הבשורה. או אז,

עייפה הכבשה ופרשה לה לביתה בקצה היער.

“אשכב לי לישון מעט אמרה. וכשהתעורר, בוודאי ישולש ממוני” !

10
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

שקעה הכבשה בשינה מתוקה. והשועל, התרווח לו בכיסא החדש שרכש והחל טווה חלומות. ובחלומו, משוכפלת המכונה אלפי פעמים. וכל העתק והעתק בארגזי עץ אלון נארז. ותו מחיר מוצמד לחותם. והשליחים יוצאים עם בוקר כמתוכנן. ושבים עם ערב וממון באמתחתם. והימים עוברים והשנים נוקפות ומסביב לבאר שלושה ארמונות פאר נבנים, כל אחד פרוש לרווחה בחן. ארמון אחד עגול, ושני מרובע ושלישי משולש. וזאת כדי להכיל את צבא העוסקים במלאכה. והעם כולו ירון וישמח.

12

וכך שגה השועל והרהר ומחשבתו נדנדה. ובעודו מתרווח בכיסאו ומתנמנם, חש דגדוג קל ברגלו. ידידו הארנב היה זה. בדרכו חזרה מהשוק ומלוא חופנים חסה וחומוס באמתחתו.

“מה לך כי תהרהר הפטיר הארנב. איפה נודדות מחשבותיך”?

השועל, תשובתו בוששה. והארנב הוסיף ודובב אותו.

“מה זה כי את מנוחתך מטריד”?

“אגלה לך” אמר השועל, “אך את מילתך לי תיתן כי סודי שמור עמך הוא. בחצרי מכונה ישנה עומדת. חלקים לה רבים. וכל חלק מקורו באחר. וכל חלק שפתו שונה. וכל חלק עם חוטים בצבע שונה. ואיני יודע כיצד להפעילה”.

13

“ועל מה ולמה צריכה זאת המכונה לפעול”? תמה הארנב.

“או-או” אמר השועל. “כי אם אפעילה. את ממון הכבשה אשלש”.

“ומה חפץ לך בשילוש ממון הכבשה”? הקשה הארנב.

“כי אז מעשר אקח ואורי יזרח ויפרח”, השיב השועל.

14
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

חשב הארנב רגע קט. ואז הבזיקה במוחו התשובה.

“את מכונתך מעולם לא ראיתי. ומושג לי אין מה יש בקרביה. אך מבין מכריי איש יקר וחביב יש. והוא מוכשר במלאכה שכגון זאת”.

“מיהו אותו איש”? שאל השועל ותקווה נעורה בליבו.

“זהו הצבי” אמר הארנב. “חברי משכבר הימים. אין מכונה שעומדת בפני חוכמתו ולשונו”.

“זמנהו אלי אמר השועל. ואם יישא חן בעייני, אמנהו לאמן הבניה. ראש וראשון יהיה הוא לעוסקים במלאכה. ואת שכרו אשלם כגמולו”.

16

אץ רץ הארנב בחזרה לביתו. פשפש במגרה. חיפש בארון ובמחסן ולבסוף את מבוקשו מצא. כתובתו של הצבי. ובבוקרו של יום המחרת ללא כל שהיות ובדיקות ותהיות. ענד השועל על כתפי הצבי את דרגות השרד ואף בישר לו כי נציג מארץ רחוקה עתיד לבוא לראות את המכונה בפעולתה. 

17

“המתן”, נבהל הארנב, “הן ראשית חוכמה עלינו לרצות את הכבשה”.  

“ישנה היא הכבשה” אמר השועל. “ושנתה עמוקה וארוכה. ואילו אנו דרכנו אצה לכבוש עולם. עד שתיעור משנתה ריבוא יהיה ממונה. ומה לה כי תלין”?

18

עוד הסתובב השועל אנא ואנה, אך פתאום הפטיר קלות. “טרדה רבה לי. ידידי האריה בצרות רבות נתון הוא. ובצרתו כי רבה ביקשני להשגיח על צי מרכבות הממלכה. זמני קצר ואני חייב לרץ. הנה המפתח לאחוזה. אחוז אותו בידך ושמרהו”.

נתן השועל את המפתח לחצרו לארנב וחיש קל נעלם לכיוון ההרים.

19
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

סבבו הארנב והצבי מסביב למכונה. נקשו בצידה. בחנו את צורתה. מיששו את כפתוריה. אך ככל שנקפו השעות רבתה המבוכה. והנסתר עלה על הנגלה.

21

ולעת ערב, כשעייפו מבלי שפתרון מצאו, הפטיר הצבי. “עלה רעיון בליבי. במעלה החוף, ליד המפרץ. על גבעה רמה. בית אולפנה מכובד שוכן. ושם כל חיות היער באות להחכים. אולי מי מהן יודע ומכיר את המכונה”.

22

הוציאו כרוז. שהודיע בראש חוצות. כי מי מבאי בית הספר. שחפצה ליבו. מוזמן לבהות במכונה. ואולי עצתו תחכים.

23

ולאחר מספר ימים כשפשטה הבשורה, שתי יעלות חן נזדמנו ובאו. הראשונה ככוכב זורחת. והשנייה, חברתה, כמוה כזמר אישי.

ואליהם הצטרפו בן פורת יוסף, דובי חביב וחבר ששמו כצמח בר.

24

וכדאי להפיץ את הבשורה, אף הוגדלה החברותא בשניים נוספים. ג’ירף שמח וגבוה שלמרחוק ראייתו מגיעה. וציפור קטנה, שאת סביבת החצר מכירה היא על בוריה.

25
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

ללא שהות פתחו החבריה בעבודה ללא לאות. מבוקר עד ערב, את המכונה מרקו. את חלקיה ניקו. בחנו כל גלגל וחוט. הפכו כל בורג ומקש. ולאחר מספר ירחים שבהם עמלו מזריחה ועד שקיעה, זאת הייתה תבונתם: המכונה סבוכה. הפעלתה קשה, מחירה רב הוא ועלותה מגמדת את תועלתה.

27

חזרו ובאו והתייצבו בפני הארנב את עצתו לקבל.

“אל ייאוש” אמר הארנב. “בעצת מנוסים נשאל. והם יושיעונו”. ישבו הארנב והצבי לטכס עצה. והינה שוב רעיון צץ במוחם.

מעבר לוואדי. במרחק של שתי תחנות כרכרה גר ינשוף ותיק. שערו מלבין, משקפיו בחוט קשורות, ושפתו ציורית. “נשאל בעצתו” אמרו. 

28

וביום קיץ אחד,  טרח הינשוף וטיפס במעלה הגבעה בה שכנה החווה. ולאחר שהציץ במכונה, שמע את פעולת גלגליה ובחן את תוצרתה פסק ללא היסוס: “אם חפצים אתם את ממונכם להגדיל לא את המכונה מיכרו כי אם את תוצרתה. מים זכים וחיים תנו לכל דורש. וזה את ממון הכבשה ישלש”.

29

חזרו הארנב והצבי עם בשורת הינשוף לשועל.

“לא יקום ולא יהיה אמר השועל ! הן לא חוטבי עצים ושואבי מים אנו. שכפלו את המכונה ויהי מה”.

30

החלו החבריה במלאכת השכפול והאריזה. והינה כי העבודה רבה היא. למכונה חלקים רבים. וכל חלק יש לארוז בארגז מתאים. וסדר האריזה חשוב אף הוא. וכך גם סדר הפרוק. ומלאכת ההרכבה ארוכה היא ומתישה. וידיים רבות נדרשות למלאכה.

31

ועל כן עד מהרה, גדלה החבורה. הצטרפו החתול והנמייה. החמור והסוס. הברווז והאווז. ועוד רבות מחיות היער. ועל כל אלה שרי עשרות ניתנו. וכל שר מדים כמידתו דורש. וכל שר כיסא לנוחותו מבקש. והשליחים בכרכרות חדשות חפצו.  והממונים בכרוזים יקרים בחרו. 

32

ועד מהרה, זה מספר לזה וזה אומר לזה. ופרטים חשובים נשתכחו, והרבה תוספות נוספו. והתורה והחוכמה שמפה לאוזן עברה, נשתכחה ונשתנתה לבלי הכר. ואין איש זוכר על מה ולמה נתכנסו כולם. ולאיפה מועדות פניהם.

33

והנתינים. הם במכונות לא חפצו. רעשן רב, פעולתן עיקשה, תקלותיהן מרובות ואת תמורתן אין הם חפצים לשלם.

34
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

הימים חלפו, ערמת הממון הידלדלה, והחיות, ספקות החלו לכרסם בליבותיהן. הייתכן כי אך חלום הוא ? אולי, חלפה מחשבה, מעבר לאגם תימצא הישועה. שם כך אומרים, שוכן עם הצפרדעים. הם במים להשתכשך אוהבים. אולי יחפוץ ליבם במכונה. 

36

חיש קט, משלחת יצאה אל מעבר לאגם, לפגוש את מלך הצפרדעים. ולאחר שאת נפלאות המכונה בפניו תארו, ובמחמדי החווה הפליגו, הצהיר מלך הצפרדעים: “בוא הבוא את המכונה לראות. ואם נפלאה היא כפי שסיפרתם, לי ולעמי תהיה היא”.

37

מאותו היום החווה הייתה כמרקחה. השמועה כי מלך מלכי הצפרדעים עתיד לכבד את החווה בביקורו, הדירה שינה מעיניי החיות. שוב טרחו כולם על מלאכת הניקיון. צבעו, מרקו, הבריקו ושפשפו. ואף שורות של דקלומים שיננו. על מנת להרשים את הפמליה.

אפילו פוטיומקין, זאב הערבות הנודע, שעבר למרגלות הגבעה, לא זיהה את המראה אשר ראו עיניו. 

38

והינה ערב השנה החדשה, הגיע הרגע הגדול. משלחת רמת דרג, בראשות מלך הצפרדעים, הגיע לשזוף את עיניה בפלא המדובר.

החווה, מצוחצחת הייתה למשעי. כל שאריות התקרובת מהאולמות נעלמו. הרהיטים בשורה סודרו. החיות מלבושי חג לבשו. ואיש איש את דקלומו למד.

 

39

וביום המיועד, מלך הצפרדעים, את המכונה ותוצרתה לבחון בא. סבב סביב המכונה מספר פעמים, הריח את הניחוחות הבוקעים ממנה והציץ בשקיפות הנוזל בעיניו. ואז אחרי מספר דקות של שקט מתוח, קירקר בקולו: “הבו לי כוס ואטעם ממימיה”.

40

מזגו למלך הצפרדעים מלוא הכוס מים מהמכונה. בזהירות קרב את שיפתותיו לקצה הכוס ולגם מספר לגימות. שקט מתוח השתרר בקהל. ציפור לא ציצה. לאחר מספר דקות ארוכות יצאה אנחה מגרונו. “המים נקיים מדי”. אין צורך לנו בהם. הבו לנו מי אפסיים. הם משאתנו. ולמגינת ליבם של יושבי החווה, סב על עקבותיו עלה לכירכרה שהביאה אותו ונעלם חיש קל הוא ופמלייתו.

41
מעשה בסטארט-אפ by Eyal Brill - Ourboox.com

נקפו הימים ועברו החודשים, והרעש בחצר כי רב הוא. זה אומר נלכה לפה וההוא מסביר כי ההפך הוא הנכון. ואין מכוון ואין מורה ואין מצביע על הדרך.

והרעש בחווה כי רב היה. התגלגל הרעש ועבר מהגבעה למדרון, ומהמדרון לבקעה ומשם ליער. וכשהגיע ליער, טלטל את צמרות עצי האורן.

ואז, מטלטלת צמרות העצים, נעורה הכבשה משנתה.

 

43

מיהרה הכבשה נחרדת ורצה אל החווה. לראות האם שולש ממונה. ומה הייתה רבה תדהמתה מהמראה.

ערמת הממון נעלמה לה. ובמקומה במרכז החווה, בור גדול.

השועל נעלמו עקבותיו. נמצא הוא בשרות הוד מלכותו האריה.

הארנב פרש לביתו. להשגיח על שלל צאצאיו.

והצבי איננו הוא. משיא את עצותיו בחווה אחרת.

ורק חיות היער עומדות נבוכות, חלומן שבור, ותוהות הן  מי את מזונן יספק עכשיו.

44

“איה ערמת הממון”? שאלה הכבשה.

“הרוח לקחה אותה”, מלמלו החיות.

“והבור הלזה”, הקשתה הכבשה. “מה פשרו”?

“את שורשי עץ הכסף חיפשנו”, לחשו המעטים שנשארו בחצר.

“והשרים, איה השרים”? תמהה הכבשה.

“רחוקים, הם רחוקים”, ענו כהד צמרות העצים.

45

בערה בה חמתה של הכבשה עד להשחית. “סורו מעלי” אמרה. ובמכת מקל דחפה את המכונה לתחתית הבאר. ואחריה השליכה את כל בגדי השרד, הכרוזים הכיסאות וכל השאר. וכך נגוז  לו החלום.

מיהרו החיות לעזוב את החווה. נפוצו לכל עבר. כל אחת פנתה לכיוון אחר את מזלה לחפש.

46

והינשוף.

הוא, באמת ובתמים האמין כי חזון אמת היה שם על הגבעה.

אך להגשמתו, מלבד ממון, נשמה יתרה ומסירות נדרשים הם.

וכך דמעה אחת גדולה זלגה על לחייו.

כי יודע הוא, ששר ההיסטוריה, קמצן הוא במתן הזדמנויות להגשמת חלומם של יזמים.

 וכי חבורה מופלאה שכזאת, ספק אם יפגוש הוא עוד פעם.

ואולי כן….

 

47
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content