מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

מקורות אנרגיה

Member Since
Aug 2020
Published Books
1

מהי אנרגיה?

 

אנרגיה מהווה את הגורם המניע לכל הדברים בעולם.

בלי אנרגיה אין חיים, אין תנועה, ולא ניתן לבצע כלום.

אנרגיה היא אחד המרכיבים הבסיסיים בעולם שלנו. בעצם, כל מה שאנו עושים קשור לצורה זו או אחרת של אנרגיה.

אנרגיה גורמת לדברים לקרות סביבנו.

1
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

מקורות אנרגיה

מקורות אנרגיה מתחדשים– מקורות שנוצרים כל הזמן בטבע ואינם נגמרים במהלך השימוש בהם.

דוגמא: אנרגיית השמש, אנרגיית הרוח ואנרגיית המים.

מקורות אנרגיה מתכלים מקורות אנרגיה אשר ניצולם מפחית מכמותם הכוללת בטבע. מקורות אלו הולכים ומתדלדלים.

דוגמא: נפט, פחם, גז טבעי וחומרים שמפיקים מהם אנרגיה גרעינית.

3
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיה ירוקה

כינוי כללי למקורות אנרגיה, אשר אינם מזהמים את הסביבה הטבעית.

לדוגמא: אנרגיה סולארית, אנרגיית מים, אך גם דלק ביולוגי : ביודיזל, ואתנול.

5
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיה כימית

אנרגיה כימית היא האנרגיה האגורה בקשרים הכימיים בין חלקיקי החומר.

קיימות תגובות כימיות המשחררות אנרגיה בהתרחשותן (תגובות אקסותרמיות).

לדוגמא:

האוכל שאנו אוכלים מספק לגוף אנרגיה כתוצאה

מתגובות כימיות המתרחשות במערכת העיכול.

האנרגיה שמקורה בדלקים המחצביים (פחם, נפט, גז טבעי, …) בה משתמשת האנושות היא אנרגיית השמש שנאגרה בהם לפני מיליוני שנים בצורת אנרגיה כימית.

כלומר, כל הדלקים המחצביים משחררים בתהליך הבעירה שלהם אנרגיה כימית.

דוגמא לניצול האנרגיה הכימית מדלק מחצבי היא הבנזין המספק אנרגיה למנוע המכונית בתהליך בעירה פנימית.

7
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיה חשמלית

אנרגיה חשמלית היא האנרגיה המקובלת ביותר בשימוש האדם בתחילת המאה ה 21.

אנרגיה חשמלית באה לידי ביטוי בזרם חשמלי, או

אנרגיה חשמלית היא זמינה לשימוש, ורוב המכשירים הביתיים פועלים על חשמל.

9
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיה גרעינית

אנרגיה גרעינית – אנרגיה האגורה בגרעיני האטומים. מכיוון שהכוח הפועל בתוך הגרעין הוא כוח חזק, גם האנרגיה הקשורה בסידור מחדש של מרכיבי הגרעין גבוהה ביותר.

11
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיית הרוח

רוח היא אוויר בתנועה, כלומר – אנרגיה. מקורה של אנרגיית הרוח הוא באנרגיית השמש.

כיצד?

השמש מחממת אזורים שונים בכדור הארץ בעוצמה שונה. זרימת האוויר הקר לכיוון האוויר החם יוצר רוח.

כיום אנרגיית הרוח היא מקור האנרגיה החלופי המתפתח ביותר.

מאנרגיית הרוח ניתן לייצר חשמל במתקנים מיוחדים, הנקראים טורבינות רוח. אלה הן למעשה שבשבות משוכללות, שסיבוב כנפיהן מפעיל מְחוֹלֵל (גנרטור) המפיק חשמל.

13
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגייה מדלקים מחצביים

המונח “דלקים מאובנים” כולל את הפחם, את הנפט ואת הגז

הטבעי.

כיום אנו חוצבים דלקים מחצביים מקליפת כדור הארץ, אבל ממה

הם נוצרו וכיצד הגיעו לשם?

דלקים אלה נוצרו לפני מיליוני שנים משיירי צמחים ובעלי חיים

בתהליכי חמצון חלקיים וריקבון.

אנרגייה מדלקים מאובנים

קצב היווצרות הדלקים המחצביים איטי הרבה יותר מהקצב בו המין האנושי מנצל אותם, (מיליוני שנים).

לכן כמות הדלקים המחצביים בעולם הולכת ופוחתת, כלומר, מדובר במקור אנרגיה מתכלה.

15
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיית השמש

אנרגיית השמש מגיעה אלינו כל הזמן בצורת קרינה.

קיימות שתי דרכים לניצול אנרגיית השמש:

  שימוש בחום השמש.

  הפיכתה לאנרגיה חשמלית.

17
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיית השמש –

איך מנצלים את חום השמש?

למשל באמצעות דוד השמש, המצויד במשטח שחור ובדוד מים.

המשטח השחור בולע את אנרגיית הקרינה של השמש והופך אותה לאנרגיית חום.

אנרגיית החום עוברת למים המתחממים ועוברים לדוד,

שם הם נאגרים לשימושנו כמים חמים.

19
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיית השמש –

הפיכת אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית

כדי להפוך את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית משתמשים

בתא שמש.

זהו מתקן שטוח הקולט את קרינת השמש והופך אותה ישירות

לאנרגיה חשמלית.

תאי שמש משמשים כיום להפקת אנרגיה בחלליות שונות,

במחשבונים, בשעוני שמש ועוד.

21
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

אנרגיה ממפל המים

למים זורמים יש כוח רב.

בהרבה מקומות בעולם מנצלים את כוח הנפילה של המים מגובה לצורך הפקת אנרגיה חשמלית.

תחנת כוח המשתמשת באנרגיה של נפילת מים כמקור אנרגיה, נקראת תחנה הידרו אלקטרית.

(הידרו = מים; אלקטרית = חשמל).

23
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com

סיכום

השמש – מקור האנרגיה העיקרי ע”פ כדור הארץ.

רוח – אנרגיה שמקורה בתנועת חלקיקי האוויר.

נפילת מים מגובה – ניצול אנרגיית הגובה של המים להנעת טורבינה ולהפקת חשמל.

דלקים מאובנים – פחם, נפט וגז טבעי.

גרעינית – אנרגיה האגורה בגרעין האטום ומשתחררת בעקבות ביקוע הגרעין או היתוך שני גרעיני אטום.

25
מקורות אנרגיה by Nerya Zabar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book