משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

משחקים של פעם

by

Artwork: יעל בן שיטרית

  • Joined Feb 2020
  • Published Books 2

-מחבואים

פעם אחת אני צריך לעשות את המשחק שלך

.בגלל זה יש משחק מגבש ושמו מחבואים

4-12 : כמות המשתתפים

: הוראות המשחק 

ילד בוחרים ילד שיהיה העומד העומד סופר עד -60 על קיר ויוצא לחפש אחר הילדים אם העומד מצא ילד, העומד רץ לקיר ואומר את שם הילד ואומר לו לבוא יודע המשחק הולך עד שמוצאים את אחרון הילדים

: מטרת המשחק

.למצוא את כל הילדים שמתחבאים

2
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content