משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

משחקים של פעם

by

Artwork: יעל בן שיטרית

Member Since
Feb 2020
Published Books
2

-מחבואים

פעם אחת אני צריך לעשות את המשחק שלך

.בגלל זה יש משחק מגבש ושמו מחבואים

4-12 : כמות המשתתפים

: הוראות המשחק 

ילד בוחרים ילד שיהיה העומד העומד סופר עד -60 על קיר ויוצא לחפש אחר הילדים אם העומד מצא ילד, העומד רץ לקיר ואומר את שם הילד ואומר לו לבוא יודע המשחק הולך עד שמוצאים את אחרון הילדים

: מטרת המשחק

.למצוא את כל הילדים שמתחבאים

1
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
משחקים של פעם by yael - Illustrated by יעל בן שיטרית - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply