משחקי ילדים מסביב לעולם by itay eyal - Ourboox.com
Feb 2020
Member Since
5
Published Books

משחקי ילדים מסביב לעולם

by itay eyal

:מחבואים

משתתף אחד משחק בתפקיד ה”עומד”. הוא עומד צמוד לעץ, קיר או כל עצם גבוה

אחר,  עוצם עיניים, וסופר עד מספר מוסכם מראש בקול, בקצב ידוע

בזמן הזה שאר המשתתפים מתחבאים.

תום הספירה הוא פותח את עיניו ומתחיל לחפש את המתחבאים. כאשר הוא מוצא מישהו הוא רץ במהירות לעץ, נוגע בעץ וקורא “אחת שתיים שלוש” ונוקב בשמו של המשתתף שמצא, וכך פוסל אותו

מטרה של המתחבאים היא לגעת בעץ ולקרוא “אחת שתיים שלוש” ואת שמו של העומד לפני העומד.

וכך נגמר המשחק

1

:תופסת רגילה

אחד המשתתפים הוא התופס והשאר הם נתפסים. כאשר התופס נוגע באחד המשתתפים, התופס הופך לאחד הנתפסים, והנתפס הופך לתופס

 

 

 

 

 

2

:תופסת טלוויזיה

 

  • ניתן להשיג חסינות מתפיסה על ידי אמירת שם של תוכנית טלוויזיה שלא נאמרה עדיין, או (בגרסה אחרת), שחקן שנתפס כורע על עומדו, ויכול להשתחרר על ידי אמירת שם של תוכנית טלוויזיה שלא נאמרה עדיין
3

:תופסת בית חולים

על הנתפס להחזיק בידו את המקום בגופו בו נגע בו התופס. הוא הופך לתופס החדש תוך כדי שאסור לו להסיר את ידו מאותו המקום

4

:הבנים על הבנות

 

קבוצת השחקנים מחולקת לבנים ובנות כאשר  הבנותהבנים   הם התופסים והבנותהבנים בורחים. רק כאשר נתפסים כל הבנותהבנים המשחק מסתיים

5

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 1

Leave a Reply

1 thought on “משחקי ילדים מסביב לעולם”

  • Profile photo of itay eyal
    itay eyal    1 month ago

    .אני השקעתי די הרבה זמן לעשות את הספר הזה אז אני מאוד מקווה שחידשתי לכלכם כמה משחקים חדשים