משחק ילדים

by elyahu ostrovsky

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

משחק ילדים

 • Joined Jan 2020
 • Published Books 1

                   

מחבואים

מטרת המשחק  – העומד צריך 

למצוא
  את המשתתפים במשחק, והמשתתפים צריכים 
להתחבא
מהלך המשחק:
עליכם לבחור

 באחד מן המשתתפים לתפקיד “העומד”.

 1. “העומד” עומד ליד עץ, קיר או כל עצם גבוה יותר, עוצם עיניים. עליו לספור  עד מספר מוסכם מראש בקול רם. בדרך כלל עד 10.
 2. על שאר המשתתפים להתחבא  באיזור שהוגדר מראש.
 3. בתום הספירה על “העומד” להכריז : “כל העומד מאחורי ומצדדי הוא העומד, אחת שתיים שלוש”, ומתחיל לחפש את  המתחבאים.
 4. כאשר העומד מצא את מתחבא, אז העומד צריך לרוץ
   לכיוון העצמאי או הקיר ולומר את  שם המשתתף ולהקיש

   3 פעמים על העץ או הקיר.

 5. כאשר ה”עומד “סיים למצוא את  המתחבאים, המשחק מסתיים.
1
2
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]