משל על שועל

by idaan

Aug 2017
Member Since
5
Published Books

משל על שועל

by idaan

שועל אחד מרעב לוסק וחשיבה:
הע הקור you העדה.
והנה, במקרה, מראה gra:
כרם – והמון אשכולות ענבים.
אמת – היה של גם גדר, אך השועל לא ותר .
Ear classmates
פרצה לא מאוד מרווח.
בבת.14, Per gra
מה עושים? שאל את עצמו שועל.
צמים – ענה ופרץ בצחוק.
ימים ועוד, ועוד סיור לילות, השועל לאכל דבר.
כבי
רזה,
ורזה,
ורזה,
וביום הרביעי הוא ניגש לפרצה ו …
עבר
ואז הו זה היה אדיר!
הו, היה נפלא היה! השועל
זלל,
וזלל,
וזלל
עד ששבע – ועד בחילה. מהר
(לפני שכר תת תת תתעש), השועל נגש לגדר,
תחב את ראשו לפרצה ו … נתקע.
כעת – נו, מה כבר נותר לשועל לעשות?
Emirates הצ 28
)ר,
)ר,
) להר
ורק על רביעי הוא איכשהו נחלץ והשתחרר, ויצא מין הכרם בריא ושלם
ורזה – ורעב mit עוד …
אז הביט שועל לאחור ואמר:
הו, כרם יקר! ענבים טוביםσ 
אךמנתBC,
1

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply