משל על שועל

by idaan

Aug 2017
Member Since
5
Published Books

משל על שועל

by idaan

 שועל אחד מרעב הלך לו וחשב:
אני מוכרח לאכל – בטני נדבקת לי לגב.
והנה, במקרה, מראה מגרה:
כרם – והמון אשכולות ענבים.
אמת – הייתה של גם גדר, אך השועל לא ותר.
1
הוא תר, חפש ולבסוף מצא: פרצה!
פרצה לא מאוד מרוחת.
למעשה, פרצה, בגדל של שועל – תינוק.
מה עושים? שאל את עצמו השועל.
צמים – ענה ופרץ בצחוק.
שלושה ימים, ועוד שלושה לילות, השועל לא אכל דבר.
2
וכך הוא
רזה,
ורזה,
ורזה,
וביום הרביעי הוא נגש לפרצה ו…
עבר!
ואז – הו! זה היה אדיר!
הו, זה היה נפלא! השועל
זלל,
וזלל,
וזלל
עד ששבע – ועד בחילה. מהר
(לפני שכרסו תתפקע), השועל נגש לגדר,
תחב את ראשו לפרצה ו… נתקע.
כעת – נו, מה כבר נותר לשועל לעשות?
הוא נאלץ לצום שלושה ימים, ועוד שלושה לילות,
3
ולרזות,
ולרזות,
ולרזות…
ורק ביום הרביעי הוא איכשהו נחלץ והשתחרר, ויצא מין הכרם בריא ושלם
ורזה – ורעב אפילו עוד יותר…
אז הביט השועל לאחור ואמר:
הו, כרם יקר! ענבים טובים כאלה לא טעמתי מימי, 
אך נכנסתי רעב ויצאתי רעב – ועכשיו לא אדע: היה כדאי?
4

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply