משל על שועל by idaan - Illustrated by כן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

משל על שועל

by

Artwork: כן

Member Since
Aug 2017
Published Books
5
שועל אחד מרעב לוסק וחשיבה:
הע הקור you העדה.
וה, במקרה, צופים gra
כרם – והמון אשכולות ענבים.
אמת – היה של גם גדר, אך השועל לא ותר .
כיתה האוזן
פרצה לא מאוד מרווח.
0.14 בבת, לפי הגר”א
מה עושים? שאל את עצמו שועל.
צמים – ענה ופרץ בצחוק.
ימים ועוד, סיור סיור לילות, השועל לאכל דבר.
כבי
רזה,
ורזה,
ורזה,
וביום הרביעי הוא ניגש לפרצה ו …
עבר
הו הו זה היה אדיר!
הו, היה נפלא היה! השועל
זלל,
וזלל,
וזלל
עד ששבע – ועד בחילה. מהר
(תת תת תת תתעש), השועל נגש לגדר,
תחב את ראשו לפרצה ו … נתקע.
כעת – נו, מה כבר נותר לשועל לעשות?
Emirates הצ Emirates הצ הצ
1
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply