נאמני זכויות בלמידה שיתופית

by osher arviv

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

נאמני זכויות בלמידה שיתופית

  • Joined May 2016
  • Published Books 2

:תוכן עניינים
   מבוא*
היכרות, דיאלוג ודיון (מפת חשיבה כתוצר* 

לקראת המפגש עם מר יוסי מיכל, המדריך הארצי לזכויות הילד במשרד החינוך (עיתון*  

פוסטר* 

חידון/שאלון בקהוט-kahoot* 

מפגש עם המדריך הארצי לזכויות הילד במשרד החינוך, מר. יוסי מיכל* 
סרטון כולל שבו מספרים הילדים על החוויות שלהם* 

2
3

:מבוא
הרשו לנו לפתוח את דברינו בציטוט של אחד מגדולי ההוגים החינוכיים שפעלו למען זכויות הילד, יאנוש קורצ’ק
“רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר”

אנחנו, קבוצת נאמני זכויות מקיף ח’ ראשל”צ גאים ונרגשים לספר לכם על פעילות קבוצת נאמני זכויות בלמידה שיתופית של זכויות הילד עם

קבוצת נאמני זכויות של בית ספר כפר ברא.


כאנשים צעירים, דעתניים ובעלי אוטונומיה, הצטרפנו לקבוצה זו, מתוך תחושת אחריות אזרחית ומתוך רצון להיות שותפים לתהליך משמעותי שיוביל לשינוי. אנו בטוחים שהן חקר זכויות הילד שביצענו השנה והן הדיאלוג שנרקם בין שני בתי הספר ממגזרים שונים יתרום לעולם הוגן וטוב יותר, ולו במעט.

קורצ’ק אמר: “”ילדים – הם האנשים לעתיד לבוא. כלומר, הם עתידים להיות, ועתה כביכול אינם קיימים. והרי אנו קיימים ועומדים: חיים, מרגישים, סובלים”
 
בספר דיגיטלי זה נציג את פעולת קבוצתנו במסגרת של למידה שיתופית של זכויות הילד עם תלמידי נאמני זכויות מכפר ברא בשנת הלימודים תשע”ו

 

  את הספר הכינה וכתבה קבוצת נאמני זכויות בהובלת ארביב אושר וטקצ’נקו טסי וסולומון הראל

.הודרך ע”י איילין אבונצירה

4
5

היכרות, דיאלוג ודיון (מפת חשיבה כתוצר

את מפת החשיבה הכנו, כתוצר לדיאלוג שהיה ביננו לבין קבוצת התלמידים מכפר ברא. הדיאלוג התחיל בהיכרות בין-אישית בסביבה מתוקשבת על ידי שימוש בשפה ערבית מדוברת. בקבוצות קטנות דנו עם הקבוצות המקבילות על חשיבות קיומן של זכויות הילד ויישומן. שוחחנו בפורום הקבוצות על כך שכל ילד/ה בעולם זכאי/ת לאותן זכויות המעוגנות באמנת זכויות הילד. כלומר, הזכויות מוקנות לו מעצם היותו אדם צעיר, בעל זכות שווה, ללא הבדל של מין, גזע ולאום. אחד הדברים החשובים ביותר שהודגשו בדיאלוג הוא החובה והאחריות של כל ילד לא לפגוע בזכותו של ילד אחר, שכן הזכות נגזרת מחובה ואחריות. אדם לא יכול להינות מזכות מסוימת, אך במקביל מונע את זכותו של אדם אחר. ולכן, מחובתו ואחריותו של כל ילד לשמור על זכותו של הילד האחר ובכך יוכל ליהנות אף הוא מהזכויות שמוקנות לו מעצם היותו אדם.

קישור למפת החשיבה

: זכויותינו הן חובותנו וגם אחריותנו

:במפת החשיבה הזו ריכזנו מספר זכויות, שלדעתנו הן בין הזכויות החשובות ביותר,כגון
לכל ילד יש את הזכות שלא יפגעו בו, אבל מחובתו ואחריותו לא לפגוע באחר-
לכל ילד יש את הזכות לחופש הביטוי, אך לא בצורה שפוגעת ושוללת את האחר- 

 

6

7
נאמני זכויות בלמידה שיתופית by osher arviv - Ourboox.com

עיתון:

 במסגרת הפגישה עם מר. יוסי מיכל, המדריך הארצי לזכויות הילד במשרד החינוך,
תלמידה מנאמני זכויות לקחה על עצמה יוזמה והכינה שער של עיתון, 
אשר מייצג את הקבוצה, מציג את תפקידנו, ומספק מידע אודות יוניסף, הקרן הבינלאומית לזכויות הילד מטעם האו”ם שחותרת כל הזמן לשמור על זכויות הילד בכל רחבי העולם.

את שער העיתון הכינה התלמידה רשף מאי.

 

9
נאמני זכויות בלמידה שיתופית by osher arviv - Ourboox.com

פוסטר:

במסגרת ביקורו של מר. יוסי מיכל, המדריך הארצי לזכויות הילד במשרד החינוך, קבוצתנו לקחה על עצמה יוזמה והכינה פוסטר המייצג את הרעיון המרכזי של נאמני זכויות בשילוב סיסמא: “כולנו הסכמנו, כולנו חתמנו, ועל הזכויות שמרנו”.

את הפוסטר הכינו התלמידים טסי טקצ’נקו, אושר ארביב, ליאור כהן, אלדר אסל, מאי רשף.

11

:חידון/שאלון ב- קהוט-khoot

.kahoot  שתי תלמידות מנאמני זכויות לקחו על עצמן יוזמה והכינו חידון/שאלון באפליקציה
  חידון/סקר זה מכיל 7 שאלות בנוגע הזכויות. השאלון הועבר בכיתה ולצערנו גילינו שלא היתה בקיאות מספקת בנוגע לזכויות הילד.

kahoot-קישור לחידון ב

את החידון הכינו התלמידות אופיר גולדשטיין וליאור כהן

12

:המפגש עם המדריך הארצי לזכויות הילד במשרד החינוך, מר. יוסי מיכל

.ב-29 לפברואר 2016 הגיע אלינו מר. יוסי מיכל, המדריך הארצי לזכויות הילד במשרד החינוך לראות את התקדמותינו ואת אשר עשינו

.לקראת ביקורו הכנו מפת חשיבה על הזכויות הילדים, פוסטר עם סיסמתם של נאמני הזכויות ועיתון

(את כל מה שהכנו תוכלו למצוא בספר זה)

 

13
נאמני זכויות בלמידה שיתופית by osher arviv - Ourboox.com
נאמני זכויות בלמידה שיתופית by osher arviv - Ourboox.com
  1. :סרטון כולל ובו התלמידים מספרים על החוויות שלהם

קישור לסרטון

 התלמידים נאמני זכויות מספרים על החוויות שלהם ופעילות במהלך שנת הלימודים .תשע”ו

 

16
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content