נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2

by

Artwork: רותם, דניאל ואמילי

Member Since
May 2016
Published Books
1

קבוצה -2

רותם כחלון

דניאל בנעים

אמילי ברדה

1
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

pattern shapes

  קישור למצגת

3
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

טבלת משחקים מפתחי חשיבה

קישור לטבלה

קישור למשחק

5
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

טבלת יישומונים של מט”ח בנושא שברים פשוטים

קישור לטבלה

7
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

שאלונים אינטראקטיביים בנושא שברים

שאלון בנושא השוואת שברים

9
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

יישומונים לאייפד בנושא שברים עשרוניים

טבלת יישומונים

11
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

טבלת סרטונים לימודיים בנושא שברים

קישור לטבלה

13
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

  פעילות מתמטית בנושא שברים עשרוניים באמצעות אפליקציות פתוחות

baiboardקישור ל

15
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com

פעילויות מתמטיות בנושא שברים פשוטים באמצעות אפליקציות פתוחות

קישור למסמך

17
נושאים מתמטיים בסביבה טכנולוגית מתקדמת- קבוצה 2 by rotem - Illustrated by רותם, דניאל ואמילי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply