חישובי שטחים של משולשים – צוות 5 by Yazan shibli - Illustrated by יאזן שיבלי & ראשה עכאוי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

חישובי שטחים של משולשים – צוות 5

by

Artwork: יאזן שיבלי & ראשה עכאוי

Member Since
Jun 2020
Published Books
1

חישוב שטח המשולש – את שטח המשולש יכול לחשב לפי הנוסחה הידועה של חצי מכפלת גובה המשולש באורך הצלע שאליה הגובה יורד.

הנוסחה לחישוב השטח היא: גובה X בסיס לחלק ל -2.

לדוגמה: • הבסיס: 24 • גובה: 10 • שטח המשולש = 120

התלמידים יוכיחו כי במשולש יש שלושה גבהים.
במשולש ישר זווית שניים מהגבהים מתלכדים עם הניצבים.

   .במשולש קהה זווית שניים מהגבהים הם מחוץ למשולש

1
חישובי שטחים של משולשים – צוות 5 by Yazan shibli - Illustrated by יאזן שיבלי & ראשה עכאוי - Ourboox.com

שם האתר: LEARNTUBE

שם הסרטון: חישוב שטח של משולש

קישור:  http://www.learntube.co.il/showmov.php?adid=269

3
חישובי שטחים של משולשים – צוות 5 by Yazan shibli - Illustrated by יאזן שיבלי & ראשה עכאוי - Ourboox.com

משימה: כנסו לקישור לאתר יישומטיקה עליכם למצוא את שטח המלבן הצבוע

   בכתום

https://www.yisumatica.org.il/flash-upload/js/js.html?L=1

 

 

 

 

 

5
צייצ

שם האתר: Matific

שם היישומון: שטח משולש

פרטי הפעילות: פעילות זו מתרגלת חישוב שטח של משולשים.

 המשולשים מוצגים על מערכת צירים. תוכלו להזיז ולסובב משולש כדי להתאים אותו למערכת הצירים. פעילות זו חושפת את העובדה ששטח של משולש הוא חצי מהשטח של מלבן שנוצר על-ידי הבסיס והגובה שלו.

https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/ShapesOnGridTriangles

7
חישובי שטחים של משולשים – צוות 5 by Yazan shibli - Illustrated by יאזן שיבלי & ראשה עכאוי - Ourboox.com

שם האתר: Matific

שם היישומון: חישוב שטח

  פרטי הפעילות: התלמיד יבנה ויזהה צורות שונות בעלות שטחים שווים, התלמיד יחשב שטח משולש נתון

 

https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/WorksheetGraphicPolygons AndCircles משולשים חישוב ריאה

9
חישובי שטחים של משולשים – צוות 5 by Yazan shibli - Illustrated by יאזן שיבלי & ראשה עכאוי - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book