נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’

by

Artwork: מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה

Member Since
May 2019
Published Books
1
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com

 

2
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com

שם האתר: עשר אצבעות

:קישור ליישומון

https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/NumberLineEstimatingSumOfFractionsAddition

6
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com

 

שם האתר: עשר אצבעות

:קישור ליישומון

  https://www.matific.com/isr/he/teachers/episodes/FractionsModelsDisplayMixedNumbers

8
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com
נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’ by inbarbi  - Illustrated by מגישות: מאיה דהאן, שני מויאל , ענבר ולצמן משה - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 1

Leave a Reply

1 thought on “נושאים מתמטיים בסביבת טכנולוגיה מתקדמת – הקבצה 8 כיתה ה’”