ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by Yoged.Com, אילן מזרחי, חסן עאמר - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985

  • Joined Jun 2014
  • Published Books 751
ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז

Book Description:

פועמה של חצות היוצר

 

 

תודות:

למורה רונית קר והמשורר אריה סיוון שהפנו

 

לפרו”פ גבריאל מוקד וברוך חפץ שפרסמו מתוכה

בכתב העת “עכשיו” 51-54 אביב-חורף 1987

2
ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז

א.

אתה מחפש לך את עצמך בין חוחי שתיקה קודרת.

פארסת המידבר מחזיקה לך בעוז את אין ספור ימי הקיץ, ששחקת במלוא פיך.

 

עין ונווה ושדי תרומות, החום פוסע כמלהט, גופך כמקדרה קודחת.

צא, הצץ, הנץ ומקדרה ומחשכה ומחתרה ומסתמה גוללת.

 

גיל היתר הנישבר זנוח, רוח עד המלהט בלהט קורבנות.

נופת אשכולות צופים פורעת רוח, פיסוקי עיניים, פורענות הסוף.

 

טל נשים עדין, טל חטף נחטף כבדיל בשורה גואלת.

הנאהבים דימו נפשם לאבן הקרויה פינת הראש,

גל אבנים ואין מרפא למחלות קדרה וחלד.

4

 

אין צעקה לעבר ים השלף המרקיע, עת תשקע השמש ותחרוך עיגול קטן אחרון.

יום ראשון ודאי באופק הן הבטיח שיגיע, השתיקה שתיקה ולאם הלאה אין בא אחרון.

 

הנשימה קצובה הסדר מוכתב בינתיים.

אך ניגמר והובאה הארוחה למלך הסלעים,

שוכן לבטח ועדין מאסף את אפרוריות הקיץ המעיק.

5

ב.

סף החידלון הרקיע אל ציפור העיט, קץ המחשכה גונחת מתקרבת.

מטה אדום פורח בירוק, הדובדבן משכיח את ראשו כבדיל פאה נוצצת.

ראש הבקבוק מנתץ את האילן, נישבר הפלסטיק המוחלף.

שוב קודרים ענני החורף – מסביב לגוף הבגד הרפה.

 

הרפה נא את ידי לכתוב על השקיעה, הקשיח את ליבי לקרוא לך קריאת מציל.

הצל נא את חושי לקרב, לנישא במשפטים.

המקום מקום והזמן זמן והמשפט אינו נידחה.

קול מלחש: “עת המשפט כל הדוחק דוחה, כל האומר חוזר, כל השואל עונה”.

בפורענות ידי קולי נדם ומתפזר.

 

לחש, לחישה, בחישת הסיר, ברחובות פוסע גוש אסיר.

גוש בשר תחון וחנון, משבע שנים רעות, לשבע לילות כבדים כבעתה.

6

ג.

הישארי והשאירי את המידבר, שוטי בעצמך ועל המים נא ישותו הדגים גאים.

אנא הלך דודך עיניך שושנים?

נובל הכל, נובלת ידי האוחזת בבשרי, אשר סרח כשיבולים.

כמה זמן אחכה לאהבת הזרה?

זר שושנים מונח על קברי הפתוח, כפצע אשר באצבע אלוהים המורה לעברי.

לרגע זוהר גופי בחשכה, לרגע שוכח אני כי אני הוא ורווח לי.

לרגע מחכה אני לעצמי ועוקב אחרי המספר הזר

ומספר לעצמי שאבי הוא העובר לפני.

7

איך אדע אם קופסת הכסף עשויה זהב, איך אחתוך בה ואשבור?

היהלום חזק ממני אך אני ליטשתיהו, למען אראה דמותי

ואני משתעשע כי אני הוא, הוא אני, אני קופסת כסף גדולה.

נמרח והולך לאורך הרחוב, מריח את האספלט הטרי וסופג אותו לתוכי.

אני גדל, אני קטן, נעלם בתוך עוצם האני המתגבש מתוך נימי נשמתי.

הלאן מתחזק בתוך ישותי הנמקה והחידלון מכה באוזני עד זוב טיפת כאב אחרונה.

לאחרונה מתווספת ראשונה.

 

הבאות מצטיירים על כותל המדבר והסרח סורח מאחור.

מאוחר לבכיות המילים אומרות.

זו היד המשתעשעת באני, המעופפת כציפור מחלון לחלון

היא הצועקת לי בשקט “המחר, אנא בוא ונסור אל הגן”.

8

אני מלך אני קבצן, למשק כנפי ציפור אני נוצת-זהב.

השובך גבוה, קומתי נמוכה כנחש אעלה במסילה לפני השמיים.

עננים מעטפים נשמתי, ערלת היושנה הוחזרה כעטרה

ואני ניפלט ונופל על גבי עיתותייך, רואה, לא רואה ניסתר אל השמיים.

 

ידיי דואבות ואני עליהם יושב ומדבר דברי נכוחות.

ממשמש ובא אל ישותי כדי לאמר מה נפלא…

כך ישבתי וחשבתי לדרוש את כנפיי ולנסות, אך הים חשב מידבר

ונהפך בינתיים לעמוד ועוד הרבה בסדר עולה.

9

וכך נמצאתי יושב בביתו של הגביר, המרכך את הנוגה שבתפילות,

לעבר קירות היכלי-שוממים.

ואני פוסע בגן לתארו בידיי ואני פוסע בעצב לחופנו בידיי,

נוזל על סנטרי כגשר של שנהב.

בכי חנוק ניטמן בי ואני חושב אותי לגן מופנם, המסתיר את אהבתי

לאדמתי-קדושה.

מטמא את החוץ בהיותי פנימי כל ועיקר.

אך הינה משתלטת עווית על עיני פקוחות והן נפקחות שבעתיים

מבעד אי הנוחות

ואני הופך

נחות

בפני עצמי.

ורוח המידבר, הנקנית בחנות צעצועים אומרת לי

שעלי לשלם ועלי לעבוד.

די.

ניסתם הגולל המגלה את הסודות, סודות המידבר.

10

ד.

העד הניצוד, הניצול מן העד לא ישרוד,

יבוסס עד יומו אחרון בדמי סודות מינזרים.

בראש לוחות המודעות נראה כבר התום הנשגב מין הגעת

שהוא תום הנשגב מין התום הנשגב, מין הכבר הנראה לכולם.

ואני מטאטא את עצמי לעברי השני שאני הוא

ואני מאחז בקסמיי- הללויה, נוסק אל עבר זוהר ענני השמש.

מוסתרים מקשי מכונת הכתיבה על ידיי מילים ואריות-ים.

די קודם שוטף כזעקה, עד לקצה ידי המרעידה וניפלט הלוחך

את עקב נעלי השרוכה.

עקב נעלי השפופה, ברזל עד בלי קץ שיקעתי בו.

כאב איין קץ שוקע ביגוני, כל החלד נאספו ובאו לחשוף מדבר.

11

ה.

מעל ציוותי צלעות המשולש נושקות אפרי הערום כביום היוולדי,

כביום מותו.

אני הראשון מן האפר נוצרתי והוא שם קץ לחייו והתמסר לישותי.

את צופן העתיד ידע רק רגב ורגב ורגב.

ידבק בעצמו זה בזה זה בזה, זה מזה זה מזה. הוא עצמון האלוהים.

האלוהות המופנמת בצייה ובגדי המקפץ בלב מים עמוקים ומבקש מקלט

מזרועות המים המלחכים.

כדרכם של גדיים מקפצת ציפור מעל רגב עפר, שהיה לה למכשול.

מה טוב היותו תחתיי, מה טוב היות הציפור מעליו.

מה טוב היותי מה?

מה טוב, מה טוב היותי?

12

ושלוש נקישות וארבע וחמש נקישות וכל אחת רכה נשמעת

מרוב נקישות קשות

וכל אחת נשמעת כגוססת מרוב זקנה.

“אך נקישות הנצח הן בינינו” זעקת המלך נשמעת.

ושתי עיניו מלבנות כאומרות לשרוף את השררה הדואבת מסביב.

“המסו את הדלת, מייד!” ציווה המלך “למען לא אשמען עוד לעולם”.

“המסו את הקרח. קרח, קרח, קרח !” הדהדה פקודה.

לקראת סוף יוותר היום נקווה המלך לרגל נקישות הדלת,

בטרם נקווה עקב נעלי.

נקווה עקבי, ניקוותי כולי עד אחרון רגבי.

הפכנו נהר הזורם במידבר, חמש נקישות הילכה הרוח מעליו.

13

ו.

בעלי העץ גרה אלמנה ישישה ולה חמש בנות אלמנות ישישות.

היא חשבה ישישות וקומתה אמרה תום.

כל ימיה אלמנות, חורגות ואין סופיות נצחית.

זורם הנהר ושוצף והזקנה זרדים ואדים מבשלת.

שואלת הסבתא את התה מי ישתה? האלמנות מחרות אחריה “הזר”.

הן זרות, אני זר אלמנותי הן אללי ואין המוחה מוחקן מעלי אללי.

הזקנה סופרת אותי במדי כחולים,

הגלים מספרים אודותיי, בתולים כחולים.

גלגולי, אללי שובך יונים מתנשא ואני הנושא של דאבות הקיץ הלוהט.

הבעות ישותי כבאר מאזניים, כסוס אשר צנח מאפיסת אחרון התרכובות,

בבידלון מצוי היש הנם עדיין.

החידלון על עמודי – נאות מבהיק כאמת.

14

ז.

העימותים קשים, קשה העשב שבעתיים.

הרך הנולד שואל לשמו למען ישכח, איין איש אשר יאמר לו מיהו,

כי אין איש.

הרך הנולד בוכה.

הנולד חושב, פרי מחשבתו פרי בוסר הוא.

החושך יורד על הרך הנולד, החושך מטבעו שקט.

15

רוח התום מנשבת על פני תהומות מחשך עמוקים,

מזרה לשונות אש למען יתפרקו רגבים.

ואתה מחפש לך את עצמך בין חוחיי שתיקה קודרת

ואתה הולך לעבר חוט המשיכה, האדום כאש הבוערת.

אל תוך התהום אתה נעלם, חמש אלמנות שירה גוברת.

האתה כשורה, הקשורה נשמתך, העדיין גופך מאחז בה,

העדיין מאחזת בכשפים?

כל כולו של המרחב אומר ערים שרופות.

עושר הגופות נמצא מאשים, שעת הכושר באה כבר במפתיע.

השקט האומר נצחיות, הפתיע אותך בלי מדים כחולים.

ואתה מוצא את עצמך. יתום ביין חוחיי שתיקה קודרת

ואתה אומר “שלווה”.

קול צניחתך לא נשמע כי איין מי…

16

ח.

גלגולים של חציר נעורים, ענות חלושה מצטרפת.

טל הבוקר נצרב אל הדשא, ריחו הכבד עולה מהביל.

השביל המוביל פתוח כספר, הדרך בוקעת מאמצע השביל.

 

ט.

אם רק תקרא לשווא את הסופר הצונח אל המים הרבים,

למה זה תקום כמבכה עליו? אם רק תבין את הטמון בנפילתו.

צונחים ענני הכובד הרבים על הפתוח הנסגר והולך,

כל הזמן נמצא חולף מול חלון מובט.

 

העין היראה מן המגלב, הרטיבות המביעה רוב צער.

הצניחה הקלה לעבר ים שוטף, צירי השער.

פוסע כמטחווי קשת מעין הסכנה, הזהירות היא אבן בוחן

לכל הרוצה להגיע.

אך עד שיגיע המולך אליו אשא ידי בתחינה – פוסע בינות לסכנה.

17

עת נגע הספר במים, עת נפסקה התחינה,

אסע את ידיי השתיים תחת זרועי הישנה.

הישימון עמום הוא וניסתר, ספורים ימי כוכב.

עכשיו מובטחת ארץ ישנה, ניבט כוחם עכשיו.

הערפל סמיך כלחלוחית, עוטה הוא דוק,

אך הסמוך סמון הוא ונרחב.

נחרב מקדש בטוח וארמון, נופל כוכב.

איוולת בציריי השער, איוולת בנפילת כוכב.

הים השיב את שסופר, אי-שם על הכוכב נסגרת דלת.

18

י.

וראו אנשים הבוץ ניגר אל מרפקו, עת חפן אותו למלוא רוחב ידו.

לבן וחום התלכדו במחשבתו והפכו אחד.

המים זרמו ושטפו אותו מעל ידיו העיפות.

 

הוא זכר את חשכת היום,

אפלולית היום הגהירתהו על האדמה כמחפש מנוחה.

האדמה מעוטפת היתה בברזל שחוט,

ידו נשלחה לעבר עומק אדמה עד זוב דם.

 

19

אי שם באופק הקרוב קרא הגבר אל מזבח האלוהים הזנוח

ומרט נוצותיו לאחת.

על גבי הדשא הכתום נחו רגליו אוחזות, ממקום שיבתו של החלוק

נראו רגליו כמאחזות.

“אוי העציבוני עיני, מה שאראה לא אדע, לא אדע

והפשר הוא פשר והסוף לא נחתם ומה אני ומה לי בעולם”.

 

גופו, עננים מלאו נפח בצמרות העצים העירומים.

הגבר התרחק והלך, אך בזכוכית שמוטה לצד הדרך

נמצא עדיין התרנגול מחייך.

20
ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז

תורתו של כל איש סתרים עתידה להתגלות ברבים,

כל שצריך הוא להתמיד ואז הצל הופך למרכז הבמה והקהל עושה את דרכו אליך – בחושך. באהבה.

בועז יגודז’ינסקי

 

 

22

תודה חבר “קרוב רחוק ” , ההערכה והכבוד צמצמו את המרחקים , בדמיוני צועד אליך , אגב כך אני כבר הקדמתי ודפדפתי בספר הנפלא, אמשיך במצוותי , מאוד קוסם לי , מרגיע את רוחי שאתה נמנה על החברים שלי , מושיט לך ידיים של חבר לחיבוק כתף למשענת , מברך את יצירתך ותרומתך לגן החיים – חסן עאמר ,,,

23
ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז

אמנון יוגד מבקש בשירה לפצח צפונות, אף הוא מבקש לגלות את הנסתר, להבין את מהות החיים, מהות המוות:

 

הינה משתלטת עווית על עיני פקוחות

והן נפקחות שבעתיים מבעד אי הנוחות

ואני הופך

נחות

בפני עצמי.

ורוח המִדבָּר הנקנית בחנות צעצועים אומרת לי שעלי

לשלם ועלי לעבוד.

די.

נִסתם הגולֵל המגלה את הסודות, סודות המִדבר.

 

אמנון בחר לתאר הכול דווקא באווירת המדבר, שהוא כה נקי, לא חומרי, הכול בו מזוקק כמו הנפש.

 

   הרצל חקק, יו”ר אגודת הסופרים העברים

25
ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז

“טחון וחנון”

לא מספיק שמנהל הכלא לעניננו – החוק – יפתח את השערים ויוציא את האסיר לחופשי…הוא צריך לסלוח לעצמו ולנקות את נפשו וגופו מהסיבות שלקחו אותו למצב שהביא אותו לכלא ולבנות לעצמו חיים חדשים…עם שמיים נקיים מענני סופה…וייצא מהכלא הפרטי שבנה במו ידיו. זה יותר חשוב.

כי כשהוא טחון אי אפשר להפריד בין הבשר לעצמות…בין הרוחני והמציאות…תטחן…תחון..תנקה…תפריד ותוציא לחופשי.

אתה לא חנון ולא קציצה…סתם מוכשר מדי. לא פשוט לשאת שק כזה על הכתף.

בזה תסיים את הנושא…זו תהיה התשורה בתובנות.

Edna Cohen

27

“הכתיבה היא הורדת המשא” (א.י)

יכולת הכתיבה שלך בגיל צעיר כל כך היא מרתקת…חייבת לומר שלא רבים יבינו. אתה כותב ברומו של עולם… בגלל זה לא מבינים …חבל נורא…כתוב מיוחד מאד..עם תובנות של אדם מבוגר עם ניסיון רב בחיים. ילד/איש. וואו….קשה.

נושא על גבך מטען עצום…זה עושה את הכתיבה מעניינת אבל כבד על הגב…תוריד חלק מהעולם מהגב שלך או שתעביר שק אחד אליי…אנסה לשאת אותו בעלייה …לבדוק אם אפשר לזרוק חלק מהמשא הזה…כמו במטוסים ששופכים דלק יקר כדי לנחות בשלום בנחיתות אונס.

יודעת. עדיין עצוב מאד בלב שלך ומלא אכזבה והחמצה…תזדקף הספקת המון לגילך !

חיבוק וחיוך על דרך הכורכר מחזיקים ידיים ו מקלפים רימונים בטעם החיים.

Edna Cohen

28

Atzmon Yaniv

לאמנון יוגד
ומי עצמון האלוהים לא הבנתי מפחיד.
29
ניצת האביב הבסיסית שלך – 1985 by Yoged - יגודז

לאמנון יוגד שלום רב,

שמחתי להכירך באירוע לכבוד שני ה’פסיפסים’, ואני מודה לך על ‘פסיפס’ 2 שהענקת לי בצירוף הקדשתך היקרה ללבי. שמחתי גם לגלות מנחה מיומן, מוכשר, בעל חוש הומור הנותן כבוד למונחיו ולקהל. האירוע עצמו היה מעניין מאד בשבילי, אבל ארוך מדי. כמי שמשתתפת באירועים מסוג זה דרך קבע לאורך השנים, אני יודעת שכדי שאירוע יצליח והקהל יצא עם טעם של עוד הגבול הוא שעה וחצי! אמנם זה כרוך בפשרות של ויתור על הופעתם של חלק מן הרוצים להשתתף, אבל אין מנוס מכך.

31

ביקשת ממני להגיב על הפואמה שלך “נִצַּת הָאָבִיב הַבְּסִיסִית שֶׁלְּךָ”. האמת היא שאני מתקשה בכך. אין ספק שאתה ברוך-כישרון. אין ספק שיש לך חוש צלילי מפותח. אין ספק שאתה שולט במכמני הלשון העברית. אבל תחושתי הייתה שלא פעם זהו עושר השמור לבעליו לרעה. התקשיתי לרדת לעומק המשמעויות של הפואמה, ולהבין היטב את כוונותיה, את המבנה ואת הדוברים.  בחירת המילים הבלתי שגרתיות ובמיוחד הצירופים המקוריים והחד פעמיים, יחד עם הצליליות היתרה המשתלטת על השורות – מרחיקים את הקורא, לפחות אותי, מהבנה ומהעמקה בתכנים. בולטים  עוצמות “החיפוש העצמי”, ההתלבטויות, קשיי היצירה וחיפושי הפשר, אבל, להרגשתי, אלה “הולכים לאיבוד” בתוך שפע הדימויים, צירופי הלשון והמאמץ הצלילי, המתפזרים לכל הכיוונים.

32

חשתי את השפעתו של אנדד אלדן, ואת השפעותיהם של משוררים “קשים” אחרים, ולא תמיד לטובה. האמת היא, שכך התחילו משוררים לא מעטים, שהכבירו מילים קשות, כבדות וצירופי לשון נועזים, ולאחר שרכשו ביטחון ביצירתם, ריסנו, המעיטו ומיתנו את השפע. אהבתי צירופים כגון:  “ים השלף המרקיע” או: “ואני מטאטא את עצמי לעברי השני שאני הוא”, וכן: “חוחי שתיקה קודרת”. לעומתם צירופים כגון:  “צפור העיט”, “לשבע לילות כבדים כבעתה”, הדורשים תיקון. שורה כגון: “צא, הצץ, הנץ ומקדרה ומחשכה ומסתמה גוללת” נראות לי מלאכותיות ומאולצות.

33

אמנון, אני מקווה שתקבל את דברי באותה רוח שבה נכתבו. בכל מקרה, אינך חייב להקשיב להם אלא לעצמך ולקולך הפנימי בלבד. אם אתה שלם עם עצמך ועם הדברים שכתבת – לך עמהם ואל תשית לבך לדברי “המבינים”, לרבות “המבינות”.

 

בברכה חמה ובהמשך יצירה פורייה,

 

פרו”פ נורית גוברין

34

פרופ’ נורית יקרה,

 
זה שלא הבנת, זו עבורי מחמאה אדירה.
ברשותך אבהיר כדי שתתפעמי מעוצמת הפואמה:
המעניין הוא שכתבתי את הפואמה בכיתה י’
קמתי בלילה כתבתי וחזרתי לישון
אריה סיוון שלימד בתיכוני התרשם והעבירה לגבריאל מוקד שהזמינני לכסית
וקטעים ממנה פורסמו בעכשיו ב 1987.
בזמן שכתבתי הייתי נער, ולא הכרתי אף משורר
ואף היום אני מכיר רק את תוכנית הלימודים.
אז אני שואל אותך מכובדתי:
האם יתכן שילד בן 15 כתב זאת?
ניסתרות דרכי האל / המוזה.
35
אדם ברוך עדי כשאמר לי
“אל תרפה”.
אם מי מעמיתיך יחליט לכתוב מאמר אקדמי אודותיי
אשמח לסייע.
מצ”ב קישור ל 500 ספריי הדיגיטליים,
הכוללים שירה, מחזות וסיפורת.
למזלי מייזם הספרי הדיגיטאלי,
שם את יצירתי על המפה הספרותית.
ככותב וכעורך.
ד”ש חמה לחברתנו תלמה כנעני,
המשוררת מהעמק.
בתודה על מכתבך הנוגע
אמנון
36

קראתי את הפואמה שכתבת ואפילו צלחתי אותה עד סופה קשה להאמין שהיא נכתבה בגיל 14 וברוח סערה. ממה שהתרשמתי היצירה נעה בין חוויה מינית ראשונה ב”להט קורבנות” אל הארץ המובטחת לבין אוננות ראשונית של גן נעול כש”היד המשתעשעת באני”.ו”הרטיבות מביעה רוב צער”.לא ראיתי השפעות על הפואמה אך לי היא הזכירה את כתיבתו הספונטנית והאותנטית של המשורר האמריקאי אלן גינזבורג שיש לו כושר אילתורעם סיכון של פטפוט ורגש נבואי. “הים חשב מדבר” שורה יפיפיה.

המדבר אולי כמקום לגילוי נבואי. “אני גדול אני קטן” המעברים האלה שמתאימים לגיל ההתבגרות הדהדו בי את הסצינה ב”אליס בארץ הפלאות”. עוד מוטיב שעלה לי בקריאה הוא “הצניחה הקלה לעבר ים שוטף” ו”לדרוש את כנפי ולנסות”שמתכתבים עם הסיפור של איקרוס והציור המפורסם של ברויגל. ניכר שהשיר נכתב בנשימה אחת, יש בו מימד מטאפיזי ובעיקר שיר פרטי ואינטימי. שיתפתי אותך בהעזה רבה בכמה מהתחושות שלי גם אם הן לא בדיוק ברוח “למה התכוון המשורר”, לקחתי את הסיכון. לילה טוב

דינה להרס

חבורת עכשיו

37
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content