ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי

by

Artwork: אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן

  • Joined Jan 2022
  • Published Books 1

:תיאור התלמיד

 

שם התלמיד: מתן

גיל התלמיד: 11, בביה”ס אין כיתות לפי גיל. הכיתות מתחלקות לפי רמת הבנה

הגדרת הליקוי: הפרעת קשב וריכוז ברמה גבוהה ופיגור קל

מתן לומד בבית הספר חינוך מיוחד “סיני” של תלמידים עם שלל בעיות: תסמונות

מסוימות, הפרעות קשב וריכוז ופיגור שכלי

 

למתן אין רקע משפחתי בעייתי, והוא מגיע ממשפחה נורמלית

מתן מסוגל ללמוד לאורך השיעור במידה והשיעור רגוע ואין לו הסחות דעת. במידה ואחד התלמידים מסיח את דעתו או מפריע לו, מתן מתעצבן במהירות ומגיב בקיצוניות: התפרצויות זעם שמתבטאות בטריקת דלת, מכות, מעיף כיסאות ומתנהגת באלימות מילולית ופיזית. רמת ההבנה שלו נמוכה. תואמת הבנה של תלמיד בכיתה ב-ג. למרות רמת ההבנה הנמוכה שלו, הוא נמצא בתפקוד גבוה: מתפנה לבד, אחראי על הדברים שלו(יש לו לוקר אישי), מבין מבקשות במבקשים ממנו והוראות. התפיסה שלו איטית, אבל עם עזרה פרטנית וצמודה הוא יכול להבין וללמוד את החומר. מתן ילד ביישן ויש צורך לעודד אותו לדבר, לפנות אליו. אם החומר אהוב עליו, או על נושא שהוא מתחבר אליו, מתן מיד יתנדב לדבר ולהשתתף, אך אם זה חומר שלא מעניין אותו, הוא יתכנס בעצמו ולא ישתתף. למתן יש קושי לכתוב משפטים ארוכים. מתן ילד חברותי, יודע ליצור קשרים

חברתיים וחבר טוב

 

למתן יש קשיים עיקריים בתחום דחיית הסיפוקים, שליטה על כעס, מוטיבציה ובעיות בקשב ובריכוז

למערך השיעור

1
ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com

הנושא הנלמד: עברית

תוכנית הלימודים

במסגרת תוכנית הלימוד, על הילד ללמוד לזהות ולהבין את סימני הניקוד. בין סימני הניקוד יש את הצירי והסגול

התלמיד ידע לזהות ולהבין את הצירי והסגול

:מטרות

התלמיד ידע לזהות את הניקוד צירי וסגול

התלמיד ידע לזהות את צלילי הניקוד צירי וסגול

התלמיד ילמד כיצד הוגים את הצירופים עם הניקוד צירי וסגול

 

:התנהגות נלמדת

אנו רוצות להקנות לתלמיד מיומנות של זיהוי סימני הניקוד צירי וסגול במילה

:הגדרת ההתנהגות

התלמיד ידע לזהות את סימני הניקוד צירי וסגול במילה. המילה יכול להופיע בנפרד או בתוך טקסט

:מיומנויות קדם נדרשות

 התלמיד צריך להכיר את האותיות וצלילן , התלמיד יודע כבר קמץ ופתח

3
ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com

:פעילות ללימוד המושג

נראה לו מילים שונות, שבהן יש את הניקוד צירי סגול, יחד עם עם צירופים בניקוד שונה. התלמיד יצטרך לזהות באיזה צירוף יש את הניקוד צירי או סגול. המילים ילוו בתמונה של המילה. כאשר התלמיד יענה תשובה נכונה הוא יקבל חיזוק בע”פ. – כאן יש הצגה סימולטנית – כי הניקוד צירי מופיע יחד עם ניקוד אחר. אנחנו חושפות אותו לגירוי יחד עם גירויים אחרים ביחד. הוא יצטרך למצוא

את הניקוד, ולהתעלם מהניקוד האחר

 

לאחר מכן, התלמיד יקבל טקסט, שיכיל טקסט שהמורה תקרא. בתוך הטקסט מופיעות מילים מודגשות, שבהן נמצאות 2 מילים, שכתובות באותו אפן, רק עם ניקוד שונה(ומשמעות שונה). התלמיד יצטרך להקיף את המילה שיש בה את הניקוד צירי סגול. לאחר שיענה נכון, יקבל חיזוק חיובי ע”י מדבקת כל הכבוד על דף העבודה. – ההצגה כאן היא סימולטנית, כי 2 המילים מופיעות יחד, ועליו למצוא את המילה המתאימה

 

לבדיקה וסיום, נשחק משחק מתוקשב: נציג לתלמידים מילים שכתובות בצירה סגול ולידן מאגר תמונות. התלמיד יצטרך לקרוא את המילה, ולהתאים לה את התמונה שמתארת אותה. – הצגה סימולטנית – התלמיד צריך לבחור את

התמונה משלל תמונות

 

התייחסות לתלות המשולשת

נסיבות  – הראנו לתלמיד מילים.  התנהגות – התלמיד יזהה באילו מילים יש את הניקוד צירי או סגול. תוצאה – המורה תתן לו חיזוק, או תסביר לו את התשובה הנכונה, בהתאם לתשובה

נסיבות – המורה תקריא לתלמיד 2 מילים שכתובות אותו דבר, אך מנוקדות שונה. התנהגות – התלמיד יזהה את המילה שמנוקדת נשמעת עם הצירי סגול. תוצאה – המורה תתן לו חיזוק, או תסביר לו את התשובה הנכונה, בהתאם לתשובה.

5
ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com

תמיכות

 

תמיכה בתגובה

הדגמה והדרכה מילולית

לאחר שהמורה תסביר מה עושים בכל תרגיל בע”פ, היא תדגים לתלמיד איך פותרים את השאלה הראשונה, כדי שיראה ויוכל להמשיך לפתור באותה הצורה. לדוגמא: בפעילות הראשונה, המורה תראה לו כיצד הוא מסמן את הניקוד במילה, ובנוסף היא תסביר לו בעל פה איך מוצאים את הניקוד

 

בטקסט: המורה תראה לתלמיד איך נשמע הניקוד של צירי או סגול ואיך אפשר לזהות מילה עם צירי או סגול

 

7

תמיכה בגירוי

הדגשה

 נציג את התשובה הנכונה בצורה בולטת, שתמשוך את תשומת ליבו של התלמיד

לדוגמא: בפעילות הראשונה – בכל המילים, האות שבה מופיע הניקוד צירהסגול תהיה מודגשת ובולטת יותר

 

בפעילות השניה – את המילה הנכונה המורה תקריא בקול גבוה יותר, מאשר

המילה שאינה נכונה

 

8
ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com

?למה בחרנו בתשובות אלו

בחרנו דווקא בתמיכות אלו, מכיוון שתמיכות אלו הכי יעילות ועוזרות לתלמיד בהתאם להבנתו וליכולות שלו, מאשר תמיכות אחרות. תמיכות אלו יסייעו להפנמת ההתנהגות ולכן יש לה חשיבות רבה

?מתי נשתמש בתמיכה

נשתמש בתמיכה בתחילת הקניית ההתנהגות, כדי לסייע לתלמיד בשלבי הלמידה הראשונים. לאחר שנראה שהילד מסוגל ליצור את ההתנהגות ללא התמיכה, נוריד לאט לאט את התמיכה

:הדהיית התמיכה

בכל פעם שנראה התקדמות בהבנת הילד, נוריד לתלמיד מעט מן התמיכה, עד שלבסוף נוריד אותה לגמרי

לדוגמא: בתחילה הסברנו לתלמיד בע”פ כיצד מוצאים את התשובה הנכונה, והראנו לו בפועל איך מסמנים. הדהיית התמיכה תהיה ע”י כך שנסביר רק בע”פ לתלמיד איך פותרים, מבלי להראות לו במוחש כיצד מסמנים

10
ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com

:הכללת גירוי

בחרנו לשנות מיקום כהכללת הגירוי לתלמיד. ניתן לתלמיד דף עבודה באותו הנושא, שאותו הוא יצטרך לעשות בבית. נתן לתלמיד את אותה התמיכה של הדגשה של המילה הנכונה, אך הוא כבר לא יהיה בבית הספר, אלא בבית

נלמד את התלמיד לפתור את התרגילים במקום שונה. בעצם אנו עושות את זה כדי שהתלמיד ילמד לזהות את הגירוי לא רק במקום שבו הוא רכש את הלמידה

:הכללת תגובה

נאמר לתלמיד להגיע לשיעור הבא עם מילים שנמצאות בהן הניקוד צירי סגול. התלמיד יוכל להביא תמונה שמתארת מילה שיש בה צירי או סגול, לכתוב שם של מילה שיש בה צירי או סגול, לצייר ציור של מילה שיש בה צירי או סגול – כל דבר העולה על דעתו ויצירתיותו

 

12
ניתוח התנהגות – הכנת ספר דיגיטלי by hodaya reuven - Illustrated by אפרת רביבו, רוני ליקסנברג והודיה ראובן - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now