סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

סידור התפילות שלי

by

Artwork: ריף עטייה

Member Since
May 2015
Published Books
1

,בוקר רווי באור

.בריאות,שמחה ובתקווה

שנקום בכל בוקר עם חיוך

.ואת הקיים-נוקיר כברוך

שנדע להביט קדימה

,עם תובנות חדשות

להזיז את השלילי

,ולמלא את עצמנו בחיובי

,שנדע להפוך כל ייאוש לתקווה

.ורצון טוב ימיס כל אכזבה

!יום מבורך לכולנו

1
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

נתפלל כולנו

.לשקט ושלווה

שייענו כל משאלות ליבנו

  …אמן

לטובה!!

3
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

תמשיך לבקש את

עזרתו של הקב”ה כל

הזמן, ולאט לאט

תתחיל לראות עד כמה

…הוא עוזר לך

5
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

.בוקר טוב ומבורך

מי ייתן ונזכה כולנו להגשים ביום הזה

את משאלות ליבנו

.לטובה ולברכה

7
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

מי ייתן וקרן אור תאיר

..מעלינו ועל חיינו

ונזכה כל חיינו ואורך ימינו 

.להיות בשמחה אמתית

ושלא ניתן לשום

-מכשול-סערה-בעיה-

.לעצור אותנו מלהמשיך הלאה

9
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

מי ייתן והיום הזה

…יהיה תחילת המנוחה שלנו ממאבקים

…שנמצא בתוכנו את השלווה הפנימית

ונרשה לעצמנו להיות ערים

.ונוכחים לחיים במלואם

 

11
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

 ,אלי

תן לי את השלווה

לקבל את הדברים

,שאין ביכולתי לשנותם

אומץ לשנות את הדברים

,אשר ביכולתי לשנותם

.ואת התבונה להבדיל בין השניים

 

 

13
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com

תתפלל לעיניים 

שרואות את הטוב

לב שסולח לרע

שכל ששוכח את

הנורא

ונפש שלעולם לו

מאבדת את האמונה

 

15
סידור התפילות שלי by reef - Illustrated by ריף עטייה - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply