סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

סידור התפילות של ספיר דסה

by

Artwork: ספיר דסה

Member Since
Feb 2015
Published Books
2

יהי רצון שהשבוע הזה

נרבה בחיוכים סיפוק וצחוק

שיתגשמו כל המשאלות

ושחלומותינו יגיעו רחוק

שבוע טוב ומבורך

1
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

מי ייתן וידינו

תמיד יתמלאו בהצלחה

ופנינו תמיד יהיו מוארות משמחה

שליבנו יהיה מלא באהבה

ורגלינו יישאו אותנו להגשמה

שבוע טוב ומבורך

3
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

אתה לא יכול לבטל

משהו שכבר נעשה

אבל אתה יכול

להגיד את האמת

ולבקש סליחה

ואז לתת לאלוהים 

לעשות את כל השאר

5
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

מי ייתן וקרן אור תאיר

מעלינו ועל חיינו

ונזכה כל חיינו ואורך ימינו

להיות בשמחה אמתית

ושלא ניתן לשום

מכשול סערה בעיה

לעצור אותנו מלהמשיך הלאה

7
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

אדם לא צריך

לרדוף אחרי הממון

‘אלא להסתפק בברכת ה

די לנו במה

שגזר לנו הבורא

9
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

תמשיך לבקש

את עזרתו

של הקב”ה כל הזמן

ולאט לאט

תתחיל לראות

עד כמה הוא עוזר לך

11
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

אדם העומד בניסיונות

ומנצח את יצרו

גדל שכרו

הלוואי ונזכה כולנו

לחיים טובים ולשלום

13
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

בוקר טוב ומאור

נישא תפילה לבוראנו

ליום חדש ומוצלח

בכל מעשי ידינו

15
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

מי שמודה לבורא עולם

על מה שיש לו

וודא שבורא עולם ישלים

את כל מה שחוסר לו

17
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

להאמין באמונה שלמה

שהקב”ה מכוון את חיינו

לטובה ולברכה

ופוסע אתנו צעד,צעד

בכל דרך ומעשה

19
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

אם אתה לא 

מאמין בנסים

תזכור שאתה אחד

מהם

שבוע טוב ומבורך

21
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

על כל דקה של

כעס אתה 

מפסיד שישים שניות

של שמחה

23
סידור התפילות של ספיר דסה by sapir desse - Illustrated by ספיר דסה - Ourboox.com

נתפלל כולנו

לשקט ושלווה

שייענו כל המשאלות ליבנו

…אמן

!!לטובה

25
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply