סידור מילים לפי סדר הא”ב by lior karni - Illustrated by ליאור קרני - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

סידור מילים לפי סדר הא”ב

by

Artwork: ליאור קרני

  • Joined Jan 2022
  • Published Books 2

תיאור התלמיד

תלמיד בן 8, לומד בכיתה ב’, כיתה קטנה של לקויות למידה המשולבת בבית ספר

רגיל. י

 מערך שיעור מספר 4 במליאה

1

נושא הנלמד

סידור מילים לפי סדר א”ב חיצוני. י

 

תכנית הלימודים

לקראת לימוד נושא “המילון”, על התלמיד לדעת מהו סדר אותיות הא”ב וכיצד מסדרים מילים לפי סדר א”ב חיצוני. לכן, לאחר לימוד סדר אותיות הא”ב, ילמד כיצד מסדרים מילים לפי סדר א”ב חיצוני ובשלב הבא ילמד כיצד מסדרים מילים לפי סדר א”ב פנימי. י

תכנית לימודים בחינוך לשוני יסודי

 

 

 

 

2

התנהגות נלמדת

סידור שתי מילים (לפחות), לפי מיקום האות הראשונה בכל מילה על סרגל האותיות- איזו אות קרובה יותר לתחילת הסרגל. התלמיד ידע איזו מילה תבוא לפני מבין המילים המוצגות לפניו. י

 

הגדרת ההתנהגות

התלמיד יסדר זוג מילים לפי סדר א”ב חיצוני, לפי האות הראשונה בכל מילה. האות הראשונה שקרובה יותר לתחילת סרגל האותיות (לאות א’) תצביע על כך שהמילה שתבוא לפני המילה השנייה לפי סדר א”ב חיצוני. י

 

מיומנויות קדם נדרשות

על התלמיד להכיר את אותיות הא”ב, לדעת לשיים אותן, לדעת מהו סדר האותיות ובאיזה חלק כל אות ממוקמת על סרגל האותיות (בהתחלה, באמצע או בסוף). י

3

שתי פעילויות ללימוד

הצגה לסירוגין

נציג לתלמידים תמונות של שתי חיות ואת שמותיהן. על התלמידים לחשוב איזו חיה תבוא לפני ואיזו אחרי. בהצגה זו אנו נציג לתלמידים זוג אחד של מילים והתלמידים יצטרכו לסדר את שמות החיות לפי סדר א”ב חיצוני (לפי האות הראשונה). לכן, הצגה זו נקראת הצגה לסירוגין. י

 

הצגה סימולטנית

נציג לתלמידים קופסה ובה כמה חפצים. נספר סיפור המתקשר לחפצים שבתוך הקופסה. י

לאחר מכן, נזמין בכל פעם תלמיד אחר שיוציא חפץ מהקופסה וידביק פתק עם שם החפץ על הלוח. את הפתק התלמיד יצטרך להדביק לפני או אחרי שמות החפצים שכבר נמצאים על הלוח. כך, בכל פעם שתלמיד יוציא מילה נציג אותה לכל התלמידים ונחשוב יחד היכן עלינו להדביק אותה בין המילים שכבר נמצאות על הלוח. בפעולה זו התלמידים יצטרכו לסדר את המילה לפי סדר א”ב חיצוני (לפי האות הראשונה) בזמן שמופיעות כמה מילים בו זמנית על הלוח. לכן, הצגה זו נקראת הצגה סימולטנית. י

 

בשתי הפעילויות נשתמש בהצגה חזותית כדי שהתלמיד ישמור על קשר עין ועל הקשבה לחומר הנלמד. בפעילות הראשונה נציג לתלמיד תמונות צבעוניות של חיות שונות שימשכו את תשומת ליבו, ובפעילות השנייה נביא לתלמיד אביזרים מוחשיים איתם יתעסק וכך נמנע ניתוקי קשב. י

כאשר נשלב יותר חושים (שמיעה, ראייה, מישוש) כך נצליח למשוך יותר את

תשומת ליבו של התלמיד. י

 

בנוסף, שליטת הגירוי (-סידור מילים לפי סדר א”ב חיצוני, לפי האות הראשונה)

מתפתחת כאשר ההתנהגות זוכה לחיזוק תכוף יותר בנוכחות הגירוי המבחין. לכן, כאשר התלמיד יבצע את הגירוי המבחין, ישמע להוראה ויסדר מילים לפי סדר א”ב חיצוני ניתן לו חיזוק חיובי מילולי או מוחשי (למשל מדבקה). י

4

תמיכה בגירוי

בפעילות הראשונה, נצביע על האות הראשונה בשתי המילים המוצגות וכך נסב את תשומת ליבו של התלמיד. י

בנוסף, נדגיש (בצבע/בהקפת עיגול) את האות הראשונה בשתי המילים וכך התלמיד יבין שעליו להתמקד באות הראשונה בכל מילה כדי לסדר את שתי המילים המוצגות לפניו. י

 

5
סידור מילים לפי סדר הא”ב by lior karni - Illustrated by ליאור קרני - Ourboox.com

תמיכה בתגובה

בפעילות הראשונה, כאשר נראה שהתלמיד אינו מצליח לסדר את שתי המילים המוצגות לפניו לפי סדר א”ב חיצוני (לפי האות הראשונה) למרות שישנה תמיכה בגירוי של הדגשה– על ידי הקפת האות הראשונה בעיגול בכל מילה ושל תשומת לב– על ידי הצבעה של המורה על האות הראשונה, נעבור לתמיכה חזקה יותר, תמיכה בתגובה. י

נדגים לתלמיד את סדר הפעולות שעלינו לעשות כדי לסדר את שתי המילים המוצגות על הלוח. י

תחילה נשים דגש על האות הראשונה בכל מילה, נאמר בקול את שמן. לאחר מכן, נחפש את שתי האותיות על סרגל האותיות שנמצא בתחתית הלוח ונבדוק איזו אות קרובה יותר לתחילת סרגל האותיות. כך, נראה שהמילה בה נמצאת האות הראשונה שקרובה יותר לאות א’ בסרגל האותיות היא המילה שתבוא לפני. י

7
סידור מילים לפי סדר הא”ב by lior karni - Illustrated by ליאור קרני - Ourboox.com

שימוש בתמיכות

 תחילה ניתן לתלמיד לנסות להתמודד לבד ונבדוק האם הוא מצליח לבצע את הפעולה. י

לאחר שהתלמיד ניסה לפחות פעמיים ולא הצליח לבצע את הפעולה נתחיל להשתמש בתמיכות. י

תחילה, נשתמש בתמיכה בגירוי, שזו תמיכה קלה יותר. י

אם נראה שהתלמיד עדיין אינו מצליח לבצע את הפעולה, נעבור לתמיכה חזקה

יותר, תמיכה בתגובה. י

י

9

הדהיית התמיכה

מטרתנו היא שהתלמיד יבצע לבסוף את הפעולה ללא כל תמיכה מצדנו

לכן נבצע הדהייה של התמיכה. י

 

דוגמה להדהיית תמיכה

כאשר אנו נותנים תמיכה בגירוי מסוג הדגשת אות, מפעם לפעם נחליש את הדגשת האות הראשונה עד שנגיע למצב בו האות הראשונה איננה מודגשת כלל. י

אך, אם נראה שכאשר אנו מדהים את התמיכה התלמיד אינו מצליח לבצע שליטה בפעולה נחזיר שוב את התמיכה. לאחר כמה זמן, כאשר נרגיש שהתלמיד שולט בפעולה ננסה שוב לבצע הדהייה של התמיכה. י

10

הכללת גירוי

נלמד את התלמידים לעשות הכללה לפעולה רק לאחר שהם שולטים באותה הפעולה. מ

התלמידים זקוקים להכוונה מצד המחנך כדי שיצליחו לבצע הכללה על הגירוי בו הם כבר שולטים, מפני שביצוע ההכללה על פעולה זה לא דבר שלומדים לעשות לבד.

לכן, כדי שהתלמידים יבצעו הכללה על פעולת סידור מילים לפי סדר הא”ב, אתן להם לבצע את פעולה זו באופנים שונים ובסביבות שונות. ל

 

למשל, אתן לתלמידים משחק קלפים שיצרתי הנקרא “מלך המילים” (בהקבלה למשחק “מלך הפלאפל”). במשחק זה על התלמידים למצוא 5 קלפים המרכיבים סט. לאחר שהתלמיד אסף את חמשת קלפי הסט עליו לסדר את המילים הכתובות על חמשת הקלפים לפי סדר הא”ב- לפי האות הראשונה בכל מילה, ורק לאחר שיעשה כך יוכל לקבל את כרטיס הכתר. ל

על ידי משחק זה התלמידים יתרגלו את פעולת סידור המילים בדרך שונה ובסביבה שונה, מפני שאת משחק הקלפים יוכלו לשחק גם מחוץ לכותלי הכיתה למשל בחצר בית הספר. ך

 

עוד דרך ליצירת הכללה היא נתינת שיעורי בית לתלמידים בנושא הנלמד. כך התלמידים יבצעו את הפעולה בביתם ולא רק במרחב בית הספר. ל

11

הכללת תגובה

בהכללת התגובה, נדרוש מהתלמידים לבצע התנהגויות שונות לאותו הגירוי, כך התלמידים ירכשו את היכולת להגיב בצורה שונה ומגוונת לאותו גירוי מבחין. כל מה שקשור ביצירתיות וביצירה קשור להכללת תגובה.  כ

למשל, אתן לתלמידים את משימה הבאה “אספו 3 חפצים מסביבתם הקרובה והניחו אותם על השולחן שלכם”. לאחר שכל תלמיד ישב ולפניו 3 חפצים אתן את ההוראה הבאה “סדרו את שלושת החפצים על שולחנכם לפי סדר הא”ב- לפי האות הראשונה בשם כל אחד מהחפצים”. ץ

על ידי משימה זו התלמידים יבצעו הכללה לסידור המילים לפי סדר הא”ב באמצעות יצירתיות ושונות בלקיחת חפצים שונים ומגוונים לביצוע הפעולה הנלמדת. י

12
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now