סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז

by zfive

Artwork: אליסה, דניאל, דור וליזה

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז

by

Artwork: אליסה, דניאל, דור וליזה

  • Joined Mar 2015
  • Published Books 8

נוצר בעזרת Padlet
2

מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל-מוטלב

          הקדמה

 היה פעם איש בשם מוחמד שהיה סוחר. במהלך מסעותיו פגש יהודים ונוצרים רבים. לאחר מסעות רבים בגיל עשרים וחמש נישא לח’די’גה אישה שהייתה בין הנשים העשירות במקום מגוריו של מוחמד . כמה שנים לאחר מכן נולדה למוחמד וח’די’גה ילדה מתוקה בשם פאטמה. לילה אחד שהיה .ביום הולדתו של מוחמד ,מוחמד חלם חלום שבו התגלה המלאך גבריאל שהיה שליח מאלוהים אשר רצה להעביר מסר חשוב מאוד אליו

4
סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז by zfive - Illustrated by אליסה, דניאל, דור וליזה - Ourboox.com
סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז by zfive - Illustrated by אליסה, דניאל, דור וליזה - Ourboox.com

אני מוחמד ,נעים מאוד למי שלא ידע הייתי סוחר ובמהלך מסעותיי פגשתי אנשים רבים.

וביום אחד במהלך אחד ממסעותיי פגשתי בחלומי את המלאך גבריאל והוא אמר לי כך:

גבריאל:”אתה מוחמד?”

מוחמד:”כן זה אני, מי אתה?”

“גבריאל:”אני מלאך גבריאל. אלוהים ביקש שאני ימסור לך מסר

מוחמד:”באמת, מה הוא ביקש ממך למסור לי?”

גבריאל:”אלוהים ציווה עליי לצוות עליך את דבריו לבני האדם .”

התעלמתי מדבריו משום שחשבתי שהוא מתלוצץ.

אך גבריאל לא הפסיק להופיע בחלומותיי עד שהשתכנתי שאני באמת הנביא ושגבריאל לא מתלוצץ ואני החלטתי לקבל עליי את השליחות.

 

 

7

יום למחרת החלטתי שאני הולך לכפרים של מכה ולנסות לומר להם את דברי האל.

.בתחילת מסעי הגעתי לכפר שבו גדלתי (אני הלכתי דווקה לשם מכיוון שגדלתי שם וחשבתי שיאמינו) בשביל לנסות לשכנע אותם להאמין באללה, אך רק משפחתי תמכה והאמינה בי, והשאר התנגדו לי

לאחר שביקרתי במכה עברתי לכפר הבא .

שהיה ית’רב{ כיום} ובו רוב תושביו האמינו ותמכו בי.

אך היו חלק שראו את דבריי כשקר וכזב. שתי הקבוצות נלחמו על דעותיהן שגרמו למלחמת עם.

8
סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז by zfive - Illustrated by אליסה, דניאל, דור וליזה - Ourboox.com

אני לא ידעתי איך להפסיק את המריבה, ישבתי לבדי בשקט וחשבתי שלושה ימים עד שהגעתי למסקנה. שאני

פשוט לא העברתי את המסר נכון והאנשים לא הבינו למה אני מתכוון. אז עשיתי פגישה של

כל התושבים והסברתי להם על המסר שמלאך גבריאל ניסה להעביר לי.

סיפרתי להם על מסעותיי וחלומותיי ועל כך שמלאך גבריאל התגלה אלי.

אך היו חלק שראו את דבריי כשקר וכזב. שתי הקבוצות נלחמו על דעותיהן שגרמו למלחמת עם.

10
סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז by zfive - Illustrated by אליסה, דניאל, דור וליזה - Ourboox.com

אני לא ידעתי איך להפסיק את המריבה, ישבתי לבדי בשקט וחשבתי שלושה ימים עד שהגעתי למסקנה. שאני צריך פשוט לא העברתי את המסר נכון והאנשים לא הבינו למה אני מתכוון. אז עשיתי פגישה של כל התושבים והסברתי להם על המסר שמלאך גבריאל ניסה להעביר לי.

סיפרתי להם על מסעותיי וחלומותיי ועל כך שמלאך גבריאל התגה אלי.

ביום זה הסתיימה המלחמה בין התושבים, כולם החלו להאמין באללה, אני הצלחתי לקיים את בקשתו של אלוהים והמסר

שגבריאל העביר לי

12
סיפורים ובלדות מפרי עטם של קב 6 כיתה ז5 תשעז by zfive - Illustrated by אליסה, דניאל, דור וליזה - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content