ספיר חיים
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

סיפור מכירת יוסף- ספיר חיים

by

Artwork: ספיר חיים

Member Since
Jun 2020
Published Books
1

היה היה פעם, לפני שנים רבות אדם צדיק מאוד. אחד משלושת האבות, הלוא הוא: יעקב אבינו.

יעקב אבינו התחתן עם רחל בתו של לבן שהיה דודו. בנוסף לרחל יעקב התחתן גם עם לאה אחותה, ועם בלהה וזלפה הפילגשות. סך הכל היו ליעקב 4 נשים, כל אישה ילדה לו ילדים, וכל ילדיו יחד הפכו להיות 12 השבטים של עם ישראל.

ראובן היה הבכור, אחריו כל השאר: שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, ובנימין הצעיר ביותר.

 בסיפור מכירת יוסף שלפנינו יוסף היה האח הצעיר ביותר, בנימין עדיין לא נולד.

1
סיפור מכירת יוסף- ספיר חיים by sapir haim - Illustrated by ספיר חיים  - Ourboox.com

יוסף היה בן הזקונים של יעקב מאשתו האהובה רחל, ואהבת יעקב ליוסף הייתה עזה מאוד. יוסף קיבל מאביו כתונת פסים והלך להראות אותה לכל שאר אחיו בהתלהבות, יוסף גם חלם 2 חלומות, הראשון: “והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם נצבה, והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי” – מספר לאחיו על החלום בו כל אלומותיהם משתחוות לאלומתו, פתרון החלום שימלוך עליהם והם ישתחוו אליו. הם הרגישו שהוא מתנשא מעליהם וכעסו בלבם. חלום נוסף של יוסף: והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי” – עוד חלום שעורר את כעסם של אחיו! לא מספיק כתונת הפסים שקיבל מאב המשפחה עכשיו הוא מגיע אליהם עם 2 החלומות המתנשאים האלה? במקום שיכבד אותם?? כעסם הלך והתגבר

3
סיפור מכירת יוסף- ספיר חיים by sapir haim - Illustrated by ספיר חיים  - Ourboox.com

יום אחד, יעקב שלח את יוסף ללכת לראות מה שלום אחיו במרעה, זו היתה ההזדמנות המושלמת בשבילם לנקמה.

כשראו האחים את יוסף הם החליטו שהם רוצים להרוג אותו! ראובן הבן הבכור קצת חשש מאביו ולכן שכנע את האחים שבמקום להרוג את יוסף, הם ישליכו אותו לבור שמלא בנחשים ועקרבים…..

כאשר הם הגיעו איתו לבור, פגשו בקבוצת ישמעאלים ובהצעתו של יהודה האחים מוכרים את יוסף לישמעאלים. כיצד יחזרו עכשיו הביתה אל אביהם בלי יוסף? הם היו זקוקים לסיפור כיסוי, מה עשו? סיפרו לאביהם שחיה רעה טרפה את יוסף! לקחו את כתונת הפסים של יוסף קרעו אותה וטבלו אותה בדם של שעיר עיזים והביאו זאת ליעקב. יעקב זיהה את כתונת הפסים של בנו והחל בבכי רב, וסירב לקבל ניחומים על בנו, יעקב אבינו היה שרוי בעצב רב כי היה בטוח שחיה רעה טרפה את בנו האהוב

5
סיפור מכירת יוסף- ספיר חיים by sapir haim - Illustrated by ספיר חיים  - Ourboox.com

לא עובר זמן רב ויוסף נמכר שוב והפעם למדיינים. המדיינים מוכרים אותו למצרים, שם אחד משרי המלך פרעה שנקרא פוטיפר קונה אותו לעבד. יוסף עובר תלאות וייסורים רבים עד שנכנס לכלא, בכלא הוא פוגש את שר המשקים של המלך ופותר לו חלום, בתמורה לכך הוא מבקש משר המשקים: אל תשכח אותי כשאתה יוצא מכאן! וכעבור שנתיים משחרורו של שר המשקים, כאשר המלך חולם חלום שאיש אינו מצליח לפתור בעבורו, נזכר שר המשקים ביוסף שנמצא בכלא ומייעץ לפרעה שיוסף יפתור לו את החלום! וכך מביאים את יוסף לפני המלך פרעה

7
סיפור מכירת יוסף- ספיר חיים by sapir haim - Illustrated by ספיר חיים  - Ourboox.com

יוסף מצליח לפתור לפרעה המלך את חלומותיו, מבשר לו שיהיו 7 שנות שובע ואחריהן 7 שנות רעב. פרעה מבין שזהו באמת הפתרון לחלומותיו וממנה את יוסף להיות אחד מהאנשים הקרובים לו ביותר.

חולפות השנים ויוסף בעצמו הופך להיות מלך במצריים ואכן חלומו מתגשם. אחיו מגיעים אליו ונדהמים שהוא חושף את זהותו האמיתית בפניהם. מצטערים הם ובוכים בפניו על כל מה שעשו לו.

יוסף סולח להם והבשורה מגיעה ליעקב שבנו יוסף, לאחר כל השנים בהם חשב שהוא מת

!חי וקיים 

9
סיפור מכירת יוסף- ספיר חיים by sapir haim - Illustrated by ספיר חיים  - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply