סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז'ינסקי / Yagodjinsky - יוגד : Went Electric / מעבדה לשירה מכוונת - Illustrated by הרצליה הופמן - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך

Member Since
Jun 2014
Published Books
745

קול ענות מענייך
האובדים בחושך נצחיותה של ניצחיה
רוע דובשם
גיורת מבטם
זיו עלומיך.נתת למסתמתם
מדוע?
בשל חוסר אהבת אם
בשל חיפוש אב
בשל קיום מוכה בצל מכה
בשל ייסורי ביעותים של ילדה בעוטה
במעלית נישפך הרוע לקומת האפס
של טורפייך וצרייך

1

וכעת בביתך בברז המים
שוטפת דמותך וחונכת לחניכייך
מביאה בשיחה מנקודה לנקודה
בהבל אותיות פותחת עולמות
בלי קלפים ובלי תורות
רק בקשב הברותייך
נגדשה סיאת הצום
בתאבון לארוחת חייך

2
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

צל הבור התמלא מחולייתה
של האם החלשה
שמשלה בחייך
וויתרה על זיבך עלומייך וכישרונך
סגרה בריחי טובה בפנייך
שפעה רעל מרעיל על סביבות
םיתחך ארבה וטירפדה כל חיוך בשפתייך
דשה בשרך במסרגות עיוורונה
6:6 חרשות אוזנה
שש וארגמן יצועיי שיטנה
רעה ולוחשת מכשפת בכשפיה
להפילך לרמטס ניצני גופך ועוללי נישמתך
מה עוללה לך המכשפה יעידו סיוטייך
ותעיד נתינתך אהובה

4
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

סנטוריני הלא תיזכריני
רב החובל הוא הקורא עניני
הייטיבי מחלפות ייצועייך ותניני
געת ליבך המתרונן והעטירי
קישבך וייצוע ימך
הנישא ברישתות מצולות.צילך.
חריצות בואך
הפתעת.קיומך
תחת שבט לשון איימי אימך
תחת נפילתך אל תחתיות זיווך
בדובשך המתקת אומברוזיית סבלך
ולגמת מלוא לשון נקטר דמעותייך

6

אביך מלח המלח אשר על שפת הלוימים
הרעות לך הימנון ובית ושם
רעייה הכואבים סומכת החומלים
למודת סיבליי עוונות איימתך
ואיימי אימך,

שראתה בבואתה והיטיבה לתאר בורה
בגזל בכורתך.

7
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

אלה מתגשמת בגוף לא לה
בנוף ניברא בלוט דמותה
מביטה לפניה ואחור מובט בה
טבוע ומטביע מבטה ועצבונה
הניתן לשחרר אם רעה וזדונה
שבאצבע צרדה פסקה רק אני רק אני
האפשר להרוג היתעלמות פושעת תוך פינוק עצמי
ותחושת רדיפה.
כמה נירפה אם המשלחת קינה בטרם קן
בטרם אפר לידתה כבה
בטרם געש ליבה באהבת חינם
הכתה לחינם בשבט מילותיה

9

לא רכסה לשונה והמיטה אסונה
על כל סביבותיה על יפי בנותיה
צרובות וחרוכות מחרון התקרבנותה
האני העני דמותה וכסות בושתה

10
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

לצייר במילים פנים חרושות מבע
גוף למוד זקיפות קומה
לב היודע ונפש חפצה
כלבך הנאמן מי ישווה לו
לגבר המסוקס שקנה עולמך
קנה שבת בביתך.. הכיל זיווך
חלק ייצועך
ונבח את קיומו בפסיעה
בצילך.
בגיא ובבור ובדימדומי זוהר חוף
מצתלבים נשמותיכם כרקיע מרוקע
אדם וכלבו

12

ללא חמס חומסים את הכאב
ממתיקים סוד של ממלכה עמומה
נעגמת בפרוותו
מטופח למראיה
צמד שורדים
בשבילי מטע היחד

13
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

עמק הכאבים הושק לכוס המרורים
משבר הינו סכנה והזדמנות משאולותייך
במישעולי סוכר
במעצר עלום
סגורה הנערה הפורצת בך בעוז
בניר עלומי בואך בגודש הייכלי זיווך..שפע טובך
גבה עוונך
מי שפגע ייפגע
מהלם טובך

15
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

אלת הכאבים מאלת הפינוקים
של אם הבטוחה
שהשמש מפציעה מעכוזה
תחת החטט של חטא העיזבון
מאיימת העיזבון של פלמח
בצל אלון
חסית בהדרך הכנסייתי
מכניסך אורחים בצל קורתך
שופעת קורת רוח בשיא צח הרייך
אופקך גדוש באתמולים מיוזעים
פנייך היוגעות קורנות בבדידות.מזהרת
מזהירה בטובך ובזיו מעשייך
משפיעה טוב ודבש על
סובביי סביבותייך.

17

אישה טובה בנתיבותייך
נשמה ברואה קשובה לברואייך
אם נערה ובעלת ביתך
אמן לעתידך הבוז למשתינייך
הבו הדר למלוכת מבטך

18
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

סנטוריני הוא שמך
אלה
זקוםת מראה ועמוקת מבע
ירוק צהוב כתום
אש חמה המלבבת
בסלט פירות אונתך
תחינה לא היתה בך
יללה קדומה התעברה בך
ילדת את עצמך.מתוך
בור החסר האפל
היתבשמת מצופך
ניגרת על אתמולך
ונלקקת בשקיקה בגביע
אושרך.

20
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

יפים יפות סביב
פנויים פנויות למלוא העיין
שוק בשר מהביל ותוסס
ואת קורנת
ממסוק גודשך
ממלאה את החדר
בכריך הפתעות

22
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

מתוך ערפילי החברות
הופעת והתגשמת
חברה לחברייך
מתרגלת כעסים
באגדת חייך הישרדות ימייך
הפצעת ללא מתום
חבורת הזמן לא יכלה לך
עלית ופרחת
כייקום מקביל
ילדת רחובות בוהקים
הסירי תרמילך הניחי ייצועך
וטפסי בסולמך לפיסגת
נתינתך

24
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

זו דרכך בה פסעת בצל בור
אלא חייך בם חסית בקפלי הקרקע
המפוסלים
בית לאוהבייך
דורון לנפשם מנתיביי ליבך
אישה ואם בשם מזהירותך
זהב חייך מאפיל על אפלת הבור
אשר התמלא ממראייך
היה להר לכסת לקליק
והונצח ממסוק מבטך
הדולק בשיר חומך
שהיה לזהב אופיר
למלוא אופק קיומך
בזוהרה

26
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

בצל הבור מצאת מזור
ומיים לנפש חרבה
מתוך עצמך ינקת לשדך
להרוות צילומך
בארץ על חרבה
איימת יומת איימי אימך
מהלכים בך בביטחה
מהלכייך נערה
לא תש זיבם בתמונת
האזוב העזוב
והאופק המזהיר בעיירנך

28

היי ברוכה בלילי הצל שמצאת
בקריאת המצוקה למורה,
שלא נישמעה אך את
כעתהמקשיבה המרככת
המכשירה במברג פתיש ואיזמל
לאחר הריכוך
בחדוות הצלה
משפיעה מהושעתך
בהושענות רבה

29
סנטוריניה – זהו שמך המתמלא מחולייתך by Yoged - יגודז

אני בהלם. קוראת בלב פועם.♥

יקירי,

ברשותך מחקתי את הפוסט שלך מציר הזמן שלי בפייס.

השכלת לבטא בו דברים כל כך אישיים ואינטימיים,

שמעדיפה כי יישארו איתנו.

מקווה שתבין עד כמה אדירות מילותיך,

ולכן אינן יכולות להיות נחלת הכלל♥

צלמת הבית

יוגד: סה”כ כתבתי על עצמי, המשתקף בך.

31

חפשתי את הקטע שהוצאת מספר הממלכה ולא מצאתי?

ראיתי שלפני מספר שעות כתבת עוד ספר

מאיפה אתה מביא

את הכוח המחשבה ותעצומות הנפש

והנושאים לכתוב ולכתוב

אין לך רגע דל מעיין

בלתי נדלה שאפו

עדנה הלאיונס

יוגד: מהשתיקה הרועמת בבית..שאמפו.

32
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply