ספרד

by ortalapplebaum

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ספרד

Member Since
Apr 2017
Published Books
7

ספר זה יעסוק במאפייני הים התיכון והשיקולים המביאים להגירה בין הארצות שונות השוכנות לחופו.

הספר שלנו יעסוק הגירה מישראל לספרד

לאורך כל שנות קיומו שימש הים התיכון כציר מעבר בין מדינות

השוכנות לחופו.

1

ספרד- פסקה מידעית

מגישים: אייל אזרי ונעם ויצמן

למורה: אורטל אפלבאום

כיתה: ה’3

 

ספרד נמצאת בצפון הים התיכון ושוכנת ליד צרפת ומרוקו. במדינה- 41 ערים.

אחוז התעסוקה בספרד עומד על 80%. זהו אחוז גבוה ביחס לארצות הים התיכון.

הכלכלה בספרד נמצאת במקום מכובד ביחס לעולם.

אחוז ההשכלה של יודעי קרוא וכתוב גבוה ביחס למדינות הים התיכון.

בספרד 69 אוניברסיטאות ביחס לצפון ארצות הים התיכון זהו מספר נמוך.

מנתוני הבריאות בספרד עולה כי קיימים 329 רופאים לכל 100000 איש. זהו נתון טוב ביחס לארצות הים התיכון.

לכל האוכלוסייה בספרד יש גישה למים נקיים.

הממשל בספרד הוא מלוכה חוקית אך מלך שולט בספרד אך האנשים בוחרים את המלך.

האקלים בספרד הוא חמים ונעים- ים תיכוני, מדברי ביחס לישראל.

אחוז הטכנולוגיה בספרד גבוה- ביחס לים התיכון.

בספרד בממוצע מתים בגיל 83- בגיל גבוה ביחס לארצות הים התיכון.

תלמיד לומד 16 בממוצע שנים בדיוק כמו בישראל.

לסיכום מבין ארצות הים התיכון ספרד היא מדינה מפותחת מאוד

2

מסקנה:

ספרד היא מדינה מדינה מפותחת ביחס למדינות הים

מדינה מפותחת היא מדינה אשר יש בה את כל המדדים באחוזים טובים

מדינה מתפתחת היא מדינה אשר מפתחת את המדדים אשר יש בה אחוזים פחות טובים מאשר

במדינה מפותחת

3

ראיון בגאוגרפיה

שלום, אני נעמוס כתב החוץ של הרשת הספרדית, אני נמצא בגבול ספרד עם מתראיין בשם משה שהיגר מישראל לספרד.

למה היגרת, אם מותר לי לשאול?

משה: אני היגרתי כי רציתי לחיות במדינה יותר מפותחת, עם יותר אחוזים של מים נקיים, עם יותר מקום ועם יותר שטח.

 האם אתה מתחרט על כך?

 לא.אני מאמין שחיי יהיו יותר טובים בהרבה מחיי בישראל. גם אוכל תמיד לפגוש את משפחתי.

4

תהליך העבודה

אנו עבדנו בחוסר זמן אך הצלחנו להתמודד עם המטלות

אנו עבדנו כך אייל על הפסקה האישית והראיון

ונעם עבד על מבוא ומסקנה.

אני נהנינו בשיטוף הפעולה בין שנינו.

אני למדנו שהמציאות בה אנו חיים היא מציאות שיש בה הרבה מהגרים.

אנו רוצים עוד פרוייקטים כאלה בשנה הבאה

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book