ספר בת מצווה

by nechami vigler

May 2019
Member Since
1
Published Books

ספר בת מצווה

by nechami vigler

מזל טוב

1

סרטון פתיחה

2
3

דבר תורה

4
5

סרטון קדם ברכות

6

הסבר ללוח לינו

7

לוח לינו ויגלר

8

ברכות מהדודות

ויגלר

 

9

לוח לינו יהודה

10

תמונה של חיוש

11

סרטון ברכות

12

קצת מהילדות..

13

סרטון תמונות ילדות

14

סרטון קדם קהוט

15
http://linoit.com/users/nechami/canvases/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A9%20%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%A8

סרטון סיכום

17

??

18

תודות

19

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply