ספר דיגיטלי – השלבים העיקריים לבניית תוכנית עסקית

by Inbal Yefet

Sep 2019
Member Since
1
Published Books

ספר דיגיטלי – השלבים העיקריים לבניית תוכנית עסקית

by Inbal Yefet

ספר דיגיטלי – השלבים העיקריים לבניית תוכנית עסקית by Inbal Yefet - Ourboox.com
ספר דיגיטלי – השלבים העיקריים לבניית תוכנית עסקית by Inbal Yefet - Ourboox.com

?מה אומר החזון

?מהו תחום התמחותו של העסק

היכן ממוקם העסק?

?איך העסק יראה בעוד פרק זמן מוגדר

?מה יהיה מחזור העסקים החודשי

?כמה עובדים יהיו בעסק

?מהו קהל היעד של העסק

3

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply