ספר המספרים של פסח

by efrat rivlin

Artwork: רונית ואפרת

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

ספר המספרים של פסח

by

Artwork: רונית ואפרת

Member Since
Jan 2016
Published Books
1

אחד,

מי יודע??

אחד, אני יודע!

אחד אלוהינו!

1
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

שניים,

מי יודע??

שניים, אני יודע!

שני לוחות לוחות הברית!

3
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

שלושה,

מי יודע??

שלושה, אני יודע!

שלושה אבות!

5
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

ארבע,

מי יודע??

ארבע, אני יודע!

ארבע אמהות!

7
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

חמישה,

מי יודע??

חמישה, אני יודע!

חמישה חומשי תורה!

9
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

שישה,

מי יודע??

שישה, אני יודע!

שישה סדרי משנה!

11
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

שבעה,

מי יודע??

שבעה, אני יודע!

שבעה ימי שבתא!

13
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

שמונה,

מי יודע??

שמונה, אני יודע!

שמונה ימי מילה!

15
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

תשעה,

מי יודע??

תשעה, אני יודע!

תשעה ירחי לידה!

17
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

עשרה,

מי יודע??

עשרה, אני יודע!

עשרה דיבריא!

19
ספר המספרים של פסח by efrat rivlin - Illustrated by רונית ואפרת - Ourboox.com

21

כל הכבוד!!!

מקוות שנהנתם…

נפגש בחג הבא!

22
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book