Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה

by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון

Artwork: רחל ורטה

פרח

החל פורח
לאט לאט
רוחש נימיו
צומח ללא רבב

פרח תפארת
עליו מרהיבי
כותרת
נושקים הם
לפסגות
עולם
מרחיבים לב
ונשמת
כל אדם.

1
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

שותקת

שותקת אותי בי
לא עוד מנסה לייפות
את שראו. עיני ועייפו
עד חיפשו מענה מיידי
כל מבקשי מקלט נפשם
מימני לא יכלו למצוא את
שביקשו
רק אני ביקשתי את שתיקתי
המנחמת בתוכי
3
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

ימי תשובה

באו ימי תשובה
נלך אליו
נרעדים. נקיש
בדלתות שמיים
אנא. חמול עלינו
אנא רשום את זכויותינו
לטובה ותכתוב אותנו
לימים טובים ומאושרים
נביט לשמיים ונייחל
לסליחה למחילה
להתחלה חדשה

5
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
יוקדת
יוקדת בי אש חמה
מים רבים מכבים אותה
יוקדת בי אש להבה
אדומה מאיימת לכלותיני
טיפות קולחות של מים קרים
צוננים. מניחים. אותי על
קצה השריפה
שלא תבער לאש
בשדה קוצים
ותכלה אותי בתוכה
7
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
אל. תאספי אותי
אל תאספי אותי
לליבך ברגעי האמת
הן. לא לימדת אותי
נתינה אמיתית מה היא
רשת הסוואה זרה
פיזרת מול עיני
שהמציאות לא תבלוט
בנוכחותה אליי
מעולם. לא היית. בתוכי
יצוקה.
הרי. מתמיד הנחת מכשולים
לרגליי
לכן אל תאספי אותי
לליבך ברגעי האמת
את מאפילה אותי
בצביעותך
9
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
נשמה
אינה מתקוממת
אינה מבקשת
לעולם לא דורשת
מביטה בעצמה
מבחוץ
שותקת נישתקת
סוחבת מקשטת
את הקירות בפרחים
מטפחות רקומות
עד אשר תאזור בנ
את הכוחות
לצאת מן החושך לאור
להניח את עצמה
במקום הראשון
11
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
סלע
ניצבת. מולי
כסלע אימתני
כהותו זועקת
עד למעמקי האדמה
ניצבת למולי חזקה
כלהבה שורפת
את כל יישותי בתוכה
ואני כה רציתי
להיות כמותה
ולא. יכולתי
אני עשויה
מפסיפס
צבעוני
צורני לא מתקשה
לסלע אחד אימתני
13
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
אסופה ואוספת
אוספת מרבדים של עלים אשר נשרו מן העץ שבחצר,
עורמת אותם בערמה גדולה,
כמו גם את הדברים הפחות טובים,
בציפייה לשלכת יותר יפה שתגיע במהרה
ותנקה את הנשמה איתה!!!!!
ואחר כך
יגיע הגשם וינקה את האדמה
15
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
אהיי לי
אהיי לי אחות
לא זרה או אחת מכולם
בדרך
אהיי לי אחות ובלב חם
שמטה לי. אוזן קשבת
בסבלנות
אהיי עבורי ואני עבורך
כמו שצריך וראוי
אהיי לי אחות. היי לי מנחמת
עטפי אותי ברגעי שמחה ועצב
היי לי אחות אמיתית לא זרה מתהלכת
רחוקה מרוחקת
הייי לי אחות. אמיתית
לא זרה מנותקת.
17
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com
הישרים
עיר. ללא שם
שם תמצא אותם
קרואים על שמם
בחוצות העיר
זועקים. את זעקת
העניים והצודקים
משוועים לצדק
עיר ללא חטא
שם נפשם. תהיה
ממתינה לשופטי
בית דין עליון
שיוציאו צוו
הרחקה לשקרנים
19
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

ניצבים

לנוכח הזמן הם ניצבים
טועים את טעויותיהם
עדיין בוכים את כשלונם
אני מביטה בהם
כואבת
מדוע אינם רואים את האור
מדוע אינם נוגעים בשקט
כיצד זה מסך ערפל קבוע
מעל ראשיהם
מאפיר אותם מאפיל את
ימיהם
שולחת להם את קרני האור
אשר מבקשות לנחם
לחמם
להאיר את ליבם ונפשם.

21
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

נאמר

הכל נאמר התפזר בחלל
מה שיצא ללא מחשבה
לא נספר לא נמדד לא נשקל
לשון המאזניים חורצת גורלן
של מילים חסרות משקל
המובילות אותנו אל
אשר נותר בחלל
הזמן שאוזל
ממילא
חולף
ביעף
עובר
מאיתנו.

ולא שב.

23
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

ימי עדנה…
קסם – הצלילים
רגש…נח בין .התויים
מילים נערמות
מפיצות ניגונים..
ימי עדנה…
מילים מושרות.. בהד גלוי..
למרבדי פיזמונים… מצלצלים…..
ימי תום ..ורוך מתקתקים…
משיבים לליבי ניגונים….

25
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

הלכנו. אל היער
לשבור את השיגרה
לגעת. בצמרות עצים
עם משב הרוח הקרירה
חיבקנו את הטבע
בכוחו ובעוצמותיו
נשמנו עמוק לתוכנו
את חופני עליו הזהבהבים
את. הירוק. עד שבענפיו
הלכנו ליער לשאוב
את תמידותו ועמידתו
בכל שלב

27
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

ניגוני מלים

חפן מילותיו..וקימט אגרופו-לאגוז..
ואז ברגע…שיחרר ניצוצות של תווים ומילים….
הם הגיעו אליי הציפו את קירות החדר בשתיקתו..
ואז…כאלו היה יתום כל ימיו..קם לפתע..נעור..
כגיטרה ישנה ששבה לנגן את את ניגונה…..

פיזרה לחניה ברוח..

29
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

עלים

העלים הצהיבו. זה מכבר
הימים
צפורים עפו לדרכן 
לנדודים
בשדרה הצהובה
נאספות
מחשבות
כשכבות עלים
כתומים צהבהבים

ענפים חובקים
שרשראות של
עלים זהובים
מרקחת של סתיו נאספת
משילה את עזבונה לרוח
הקרירה.

31
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

קסמו של הטבע

מחסיר בי תמיד פעימה
של אהבה מקום בלב
לפשטות הנדירה
בעצם קיומו המרהיב למולנו
מייצר תחושה נעימה ומרגיעה
ללא כל עלות ללא. מחשבה
פשוט קסם
תמידי
שמגיע
מעצמו.

33
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

Rachel Werta

תודה לאמנון יוגד. המוכשר אשף המילים.

על שאוסף וקולע הוא שירים לזרים מרגשים
משמחים את הנפש
וחדוות היצירה ממומשת.

35
Artwork from the book - נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה by Yoged Amnon - שמאלית חברתית / Sit Down Tragedy - יוגד אמנון - Illustrated by רחל ורטה - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (4)

Leave a Reply

4 thoughts on “נשמה יוקדת, אינה מתקוממת – רחל וורטה”